Последње освежавање базе података: 14.11.2018 - 14:59


Основне информације

Назив: Девета продаја - јавним надметањем
Место: Краљево
Датум отварања: 16.07.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 1. Ст. 15/2015
Име компаније: СПЕКТАР
Процењена вредност: 95.658.548,68 RSD


Целина 1-Комплекс Фабрике за производњу воденог стакла у Горњем Ступњу
Датум уговора о продаји: 16.07.2018
VOMIX TEAM - 47.829.274,34
Процењена вредност: 95.658.548,68 RSD
КП 49 КО Горњи Ступањ8.751.995,78 RSD
Управна зграда ,пуниоца и сито штампа на к.п. 495.042.343,60 RSD
Танквана на к.п. 49 233.388,47 RSD
Радионица за производњу пластичних амбалажа на к.п. 491.858.463,78 RSD
Централни магацин на к.п.492.554.307,20 RSD
Складиште амбалаже на к.п. 492.457.062,00 RSD
Производња са лабараторијом на к.п. 494.615.905,40 RSD
Магацин на к.п. 497.503.727,61 RSD
Трафостаница на к.п. 49259.320,53 RSD
Котларница на к.п. 491.437.067,93 RSD
Постројење за пречишћавање отпадних вода на к.п. 49675.674,04 RSD
Танкване на месту торња на к.п. 49233.388,47 RSD
Компресорска станица на к.п 49285.252,58 RSD
Портирница на к.п. 49162.075,33 RSD
КП 60 КО Горњи Ступањ554.729,83 RSD
КП 100 КО Горњи Ступањ53.592,91 RSD
Основна средства-Погон МЕП1.368.900,00 RSD
Основна средства-Млевење пластике8.400,00 RSD
Основна средства-Магацин резервних делова10.200,00 RSD
Основна средства- Погон прашка3.062.400,00 RSD
Основна средства- Погон филтрирања7.475.760,00 RSD
Основна средства-Водено стакло6.681.000,00 RSD
Основна средства- Торањ26.430.000,00 RSD
Основна средства- Котларница5.371.800,00 RSD
Основна средства- Плинска Кућица12.600,00 RSD
Основна средства- Централни магацин235.500,00 RSD
Основна средства- Компресорска станица330.000,00 RSD
Основна средства- Магацин 321.600,00 RSD
Основна средства- Хангар105.300,00 RSD
Основна средства- Танквана474.000,00 RSD
Основна средства- Сито штампа12.000,00 RSD
Основна средства- Пунионица2.322.000,00 RSD
Постројење за пречишћавање отпадних вода-Пречишћач воде1.800.000,00 RSD
Основна средства- Радионица51.540,00 RSD
Основна средства- Магацин27.600,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Портирница12.780,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Предсобље10.800,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 120.760,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Чајна кухиња4.800,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 222.320,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 316.260,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 430.060,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Мокри чвор1.620,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Ходник спрата900,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларије спрата48.720,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Командна соба5.160,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Мали магацин9.600,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Трпезарија15.840,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Лабораторија13.980,00 RSD
Залихе потрошног материјала -Магацин970.263,00 RSD
Залихе сировина -Магацин сировина1.636.806,00 RSD
Залихе амбалажа -Магацин амбалаже178.984,20 RSD
Залихе секундарних сировина -ПК Спектар180.000,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014