Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Основне информације

Назив: Јавна продаја правног лица непосредном погодбом
Место: Крагујевац
Датум отварања: 31.05.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 1. Ст.13/2014
Име компаније: ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ
Процењена вредност: 59.472.000,00 RSD


Продаја правног лица
Датум отказивања: 15.06.2018
Одбор поверилаца стечајног дужника није дао сагласност на прворангирану понуду у поступку продаје на износ од 5.480.000,00 динара.
Велимировић Чедомир - 5.480.000,00, Поповић Дејан - 5.051.000,00Процењена вредност: 59.472.000,00 RSD
Земљиште под зградом-објектом на КП.бр. 1660 КО ТРНАВА7.565,80 RSD
Помоћна зграда на КП.бр. 1660 КО ТРНАВА1.368.103,00 RSD
Земљиште под зградом-објектом15.200,38 RSD
Земљиште под зградом-објектом133.020,52 RSD
ЗЕМЉИШТЕ УЗ УГРАДУ -ОБЈЕКАТ532.013,30 RSD
ПОМОЋНА ЗГРАДА - Зграда трговине2.492.010,00 RSD
Зграда пољопривреде ХЛАДЊАЧА13.478.190,00 RSD
КОМПРЕСОР 120.036,04 RSD
СУДОПЕРА ПРОХРОМСКА4.649,64 RSD
БУРАД МЕТАЛНА27.898,44 RSD
КИОСК МЕТАЛНИ10.461,63 RSD
ВИТРИНА 6.974,48 RSD
ПАРНИ КОТАО34.872,28 RSD
ЕЛЕКТРООРМАН34.872,28 RSD
ЕЛЕКТРООРМАН34.872,28 RSD
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ0,00 RSD
КЛИМА УРЕЂАЈ27.897,82 RSD
КРУЖНА ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ76.411,04 RSD
ИНВЕНТАР ПРОДАВНИЦЕ0,00 RSD
ГАЈБИЦА 16/19.299,27 RSD
ГАЈБИЦА 18/1209.185,43 RSD
ГАЈБИЦЕ ЦРВЕНЕ,ЗЕЛЕНЕ,ЖУТЕ2.324,67 RSD
ГАЈБИЦЕ ПЛИТКЕ4.649,64 RSD
ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ1.278,65 RSD
ГАЈБИЦЕ ДРВЕНЕ75,29 RSD
КАНТА 10/1527,05 RSD
КАНТА 25/137,05 RSD
ПЛАСТИЧНА БУРАД2.312,84 RSD
ДРВЕНЕ ПАЛЕТЕ3.011,68 RSD
ВИНСКА АМБАЛАЖА37,65 RSD
ПИВСКА АМБАЛАЖА37,65 RSD
АМБАЛАЖА ВОДЕ7,53 RSD
РАЗВОДНА КУТИЈА25.573,00 RSD
РАСХЛАДНИ СИСТЕМ ХЛАДЊАЧЕ1.050.000,00 RSD
АПАРТМАНСКИ НАМЕШТАЈ14.044,84 RSD
БИЛИЈАР СТО0,00 RSD
РЕШЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕСТИЛОВАНИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА0,00 RSD
РЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ РАКИЈЕ ОД ВОЋА0,00 RSD
СЕРТИФИКАТ QMS,HACCAP I SRPS ISO 9001:20010,00 RSD
Удео у оснивачком капиталу другог правног лица0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ПУМПА ЗА ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ 0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ДУПЛИФИКАТОР ТАНК 1.000 lit0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ДУПЛИФИКАТОР ТАНК 7.000 lit0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - СКЛОЛАМИНАТ ТАНК 2.000 lit0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ТАНК СА ОГРЕВОМ 10.000 lit0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - МАЛА ПУМПА ОД ПРОХРОМА0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ВЕЛИКА ПУМПА ОД ПРОХРОМА0,00 RSD

Документа

Oglas-poziv za prodaju PL - Neposr. pogodba Maj 2018.13.14.PDF
Odluka OP od 15.06.18 - 5.480.000 din. - prodaja PL neposr. pogodb.13.14.pdfНазад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014