Последње освежавање базе података: 22.05.2018 - 11:46


Основне информације

Назив: Јавна продаја правног лица непосредном погодбом
Место: Крагујевац
Датум отварања: 31.05.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 1. Ст.13/2014
Име компаније: ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ
Процењена вредност: 59.472.000,00 RSD


Продаја правног лица
Списак имовинеПроцењена вредност: 59.472.000,00 RSD
Земљиште под зградом-објектом на КП.бр. 1660 КО ТРНАВА62.337,07 RSD
Помоћна зграда на КП.бр. 1660 КО ТРНАВА3.324.643,71 RSD
Земљиште под зградом-објектом124.674,14 RSD
Земљиште под зградом-објектом1.090.898,72 RSD
ЗЕМЉИШТЕ УЗ УГРАДУ -ОБЈЕКАТ4.363.594,88 RSD
ПОМОЋНА ЗГРАДА - Зграда трговине4.363.594,88 RSD
Зграда пољопривреде ХЛАДЊАЧА39.480.144,11 RSD
КОМПРЕСОР 519.475,58 RSD
СУДОПЕРА ПРОХРОМСКА20.779,02 RSD
БУРАД МЕТАЛНА124.674,14 RSD
КИОСК МЕТАЛНИ46.752,80 RSD
ВИТРИНА 31.168,53 RSD
ПАРНИ КОТАО155.842,67 RSD
ЕЛЕКТРООРМАН155.842,67 RSD
ЕЛЕКТРООРМАН155.842,67 RSD
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ89.349,80 RSD
КЛИМА УРЕЂАЈ124.674,14 RSD
КРУЖНА ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ342.853,88 RSD
ИНВЕНТАР ПРОДАВНИЦЕ39.480,14 RSD
ГАЈБИЦА 16/141.558,05 RSD
ГАЈБИЦА 18/193.505,60 RSD
ГАЈБИЦЕ ЦРВЕНЕ,ЗЕЛЕНЕ,ЖУТЕ10.389,51 RSD
ГАЈБИЦЕ ПЛИТКЕ20.779,02 RSD
ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ5.714,23 RSD
ГАЈБИЦЕ ДРВЕНЕ2.077,90 RSD
КАНТА 10/114.545,32 RSD
КАНТА 25/11.038,95 RSD
ПЛАСТИЧНА БУРАД91.427,70 RSD
ДРВЕНЕ ПАЛЕТЕ83.116,09 RSD
ВИНСКА АМБАЛАЖА1.038,95 RSD
ПИВСКА АМБАЛАЖА1.038,95 RSD
АМБАЛАЖА ВОДЕ207,79 RSD
РАЗВОДНА КУТИЈА114.284,63 RSD
РАСХЛАДНИ СИСТЕМ ХЛАДЊАЧЕ2.649.325,46 RSD
АПАРТМАНСКИ НАМЕШТАЈ50.908,61 RSD
БИЛИЈАР СТО207.790,23 RSD
РЕШЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕСТИЛОВАНИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА5.194,76 RSD
РЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ РАКИЈЕ ОД ВОЋА0,00 RSD
СЕРТИФИКАТ QMS,HACCAP I SRPS ISO 9001:20015.194,76 RSD
Удео у оснивачком капиталу другог правног лица0,00 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ПУМПА ЗА ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ 2.181.797,44 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ДУПЛИФИКАТОР ТАНК 1.000 lit1.090.898,72 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ДУПЛИФИКАТОР ТАНК 7.000 lit3.459.707,37 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - СКЛОЛАМИНАТ ТАНК 2.000 lit1.870.112,09 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ТАНК СА ОГРЕВОМ 10.000 lit831.160,93 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - МАЛА ПУМПА ОД ПРОХРОМА187.011,21 RSD
HLADNJAČA MILENIĆ ОПРЕМА - ВЕЛИКА ПУМПА ОД ПРОХРОМА374.022,42 RSD

Документа

Oglas-poziv za prodaju PL - Neposr. pogodba Maj 2018.13.14.PDFНазад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014