Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Основне информације

Назив: Трећа продаја стечајног дужника као правног лица
Место: Београд
Датум отварања: 10.05.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 4.Ст.58/10
Име компаније: ИРИС
Процењена вредност: 301.985.814,00 RSD


Продаја правног лица
Списак имовинеПроцењена вредност: 301.985.814,00 RSD
Зграде ИРИС-а206.589.309,89 RSD
Портирница4.476.046,24 RSD
Зграда погона конфекције33.204.124,82 RSD
Стамбена зграда са магацинима29.297.757,20 RSD
Поље0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Центар0,00 RSD
Доњи центар0,00 RSD
Доњи центар0,00 RSD
Доњи центар0,00 RSD
Доњи центар0,00 RSD
Доњи центар0,00 RSD
Канцеларијски сто у комплету са фиокарем97.659,19 RSD
Канцеларијски сто18.701,74 RSD
Мали столови2.034,57 RSD
Округли сто мањи3.255,31 RSD
Двокрилни дрвени орман10.172,83 RSD
Двокрилни метални орман СЕФ20.345,66 RSD
Жардињера-цветњак2.034,57 RSD
Вешалице3.255,31 RSD
Писаћа машина Олимпија електрична4.069,13 RSD
Рачунар са штампачем16.276,53 RSD
Телефон4.671,36 RSD
Тракасте завесе1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Писађа машина за бројеве Цалцолекс162,77 RSD
Дигитрон Трс 208813,83 RSD
Фотеље9.350,87 RSD
Тапациране столице1.627,65 RSD
Канцеларијски сто угаони16.276,53 RSD
Канцеларијски сто ниски6.103,70 RSD
Сто велики24.414,80 RSD
Двокрилни орман8.138,27 RSD
Фрижидер16.276,53 RSD
Фотеља већа8.138,27 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Телефон813,83 RSD
Жардињера2.034,57 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Тракасте завесе1.220,74 RSD
Термоакумулациона пећ12.207,40 RSD
Канцеларијски сто4.069,13 RSD
Телефон813,83 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Столице тапациране1.627,65 RSD
Једнокрилни гардероберни орман метални2.034,57 RSD
Контејнер8.138,27 RSD
Котао на угаљ 813.826,59 RSD
Котао за брзу производњу паре40.691,33 RSD
Компресор81.382,66 RSD
Апарат за дестилацију воде40.691,33 RSD
Вакум пумпа24.414,80 RSD
Блокови за мензу683,61 RSD
Блок излазница113,94 RSD
Закључница1.790,42 RSD
Индиго ручни406,91 RSD
Картице финансијске2.221,75 RSD
Коверти канцеларијски12.207,40 RSD
Књига доставна за место504,57 RSD
Картице обустава8,14 RSD
Књига дневног убацаја ХЦ 4162,77 RSD
Калкулација робе већа162,77 RSD
Калкулација робе мања122,07 RSD
Контролна књижица за возаче40,69 RSD
Књига радног учинка ХЦ 524,41 RSD
Калкулација203,46 RSD
Компензација изјава162,77 RSD
Касета ЕСВ203,46 RSD
Касета Кареро244,15 RSD
Књига ЛД - карнет122,07 RSD
Коферти средњи розе4,07 RSD
Меморандум већи0,81 RSD
Матрице8,14 RSD
Налог за техничку службу81,38 RSD
Налог магацину да изда81,38 RSD
Налог магацину да прими81,38 RSD
Налог путни за путничка возла81,38 RSD
Налог путни за теретна возила81,38 RSD
Налог вирмански40,69 RSD
Налог радни40,69 RSD
Отпремница за кројницу40,69 RSD
Отпремница за готове производе40,69 RSD
Оловке мастиљаве8,14 RSD
Оловке црвене у боји16,28 RSD
Оловке црне16,28 RSD
Обрасци дневног извештаја32,55 RSD
Обрасци дневног извештаја ХС32,55 RSD
Пријемница мања32,55 RSD
Парагон блокови8,14 RSD
Потврда пријема менице32,55 RSD
Папир електростатички325,53 RSD
Печатни восак32,55 RSD
Рачуни излазни комплет40,69 RSD
Регистратор48,83 RSD
Рачун мањи32,55 RSD
Спајалице за апарат16,28 RSD
Спецификација за товарне листове32,55 RSD
Спецификација чекова56,97 RSD
Трака за збрајалицу16,28 RSD
Трака тахографска 12032,55 RSD
Телефакс ролне65,11 RSD
Трака рибон244,15 RSD
Уплатница општа24,41 RSD
Уложак за каталог дугмади8,14 RSD
Фасцикла обична16,28 RSD
Хартија карирана0,41 RSD
Хартија бланко 380 х 12 1+10,81 RSD
Шестар метални81,38 RSD
Једнокрилни гердероберни орман метални2.034,57 RSD
Радни сто кухињски метални12.207,40 RSD
Машина за етикете12.207,40 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Двокрилни орман дрвени10.172,83 RSD
Мали дрвени сто2.034,57 RSD
Тракасте завесе1.220,74 RSD
Жардињере2.034,57 RSD
Столице тапациране1.627,65 RSD
Усисивач2.034,57 RSD
Звучник81,38 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Сто четвртасти дрвени8.138,27 RSD
Столови салонски10.172,83 RSD
Столице тапациране1.627,65 RSD
Шанк дрвени 12.207,40 RSD
Телефон813,83 RSD
Комода троделна дрвена12.207,40 RSD
Сто мали2.034,57 RSD
Телевизор813,83 RSD
Штендери6.103,70 RSD
Полице2.034,57 RSD
Лутка-сталак за гардеробу2.034,57 RSD
Тракасте завесе1.220,74 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Канцеларијски сто мањи6.103,70 RSD
Витрина дводелна8.138,27 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Жардињера2.034,57 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Грејалица2.034,57 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Телфон813,83 RSD
Телефон факс4.069,13 RSD
Писаћа машина 1.627,65 RSD
Канцеларијски сто3.255,31 RSD
Канцеларијски сто мали1.220,74 RSD
Канцеларисјки сто мали округли1.220,74 RSD
Метална каса СЕФ12.207,40 RSD
Дигитрон Трс 208813,83 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Тапациране столице1.627,65 RSD
Телефон813,83 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Тракасте завесе1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Канцеларисјки сто10.172,83 RSD
Канцеларијски сто - ниски6.103,70 RSD
Канцеларијски сто за писаћу машину6.103,70 RSD
Двокрилни орман полустаклени10.172,83 RSD
Двокрилни дрвени орман10.172,83 RSD
Жардињера цветњак2.034,57 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Такасте завесе1.220,74 RSD
Фотеље1.220,74 RSD
Писаћа машинма ручна Оливети813,83 RSD
Телефон813,83 RSD
Столица813,83 RSD
Звучник81,38 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Канцеларисјки сто мали2.034,57 RSD
Столице тапациране813,83 RSD
Вешалица813,83 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Канцеларијски сто 10.172,83 RSD
Фотеље2.034,57 RSD
Столице тапациране1.220,74 RSD
Столица813,83 RSD
Сточићи мали2.034,57 RSD
Кварцна пећ4.069,13 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Телефон813,83 RSD
Грејалица2.034,57 RSD
Звучник81,38 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Канцеларисјки сто мали2.034,57 RSD
Тапациране столице1.627,65 RSD
Дигитрон813,83 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Звучник81,38 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Телефон813,83 RSD
Дигитрон813,83 RSD
Дигитрон813,83 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Канцеларисјки сто за писаћу машину6.103,70 RSD
Мали столови2.034,57 RSD
Двокрилни дрвени орман10.172,83 RSD
Фотеље1.220,74 RSD
Тапациране столице1.627,65 RSD
Писаћа машина Олимпија електрична4.069,13 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Телефон813,83 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Писаћа машина ручна813,83 RSD
Звучник81,38 RSD
Писаћа машина Олимпија813,83 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Мали столови2.034,57 RSD
Двокрилни дрвени орман10.172,83 RSD
Тапациране столице1.220,74 RSD
Столице813,83 RSD
Дигитрон 813,83 RSD
Компјутер8.138,27 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Телефон813,83 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Звучник81,38 RSD
Писаћа машина813,83 RSD
Дигитрон813,83 RSD
Компјутер стари813,83 RSD
Зумба813,83 RSD
Миком УПС4.069,13 RSD
Кварцна пећ4.069,13 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Канцеларисјки сто ниски4.069,13 RSD
Двокрилни дрвени орман полустаклени10.172,83 RSD
Телефон813,83 RSD
Звучник81,38 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Грејалица2.034,57 RSD
Столица тапацирана1.627,65 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Двокрилни орман дрвени10.172,83 RSD
Двокрилни орман дрвени са наставком12.207,40 RSD
Петрокрилни орман дрвени са наставком16.276,53 RSD
Двокрилна стаклена ветрина4.069,13 RSD
Писаћа машина813,83 RSD
Телевизор813,83 RSD
Усисивач2.034,57 RSD
Дигитрон813,83 RSD
Противпожарни апарат813,83 RSD
Сат велики округли813,83 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Двокрилни орман дрвени10.172,83 RSD
Двокрилни дрвени орман мали4.069,13 RSD
Двокрилни метални орман9.765,92 RSD
Телефон813,83 RSD
Фотеље2.034,57 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Вешалице813,83 RSD
Канцеларијски сто10.172,83 RSD
Двокрилни орман дрвени8.138,27 RSD
Телефон813,83 RSD
Столица тапацирана1.627,65 RSD
Вашалица813,83 RSD
Тракаста завеса1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Метални раф са дрвеним полицама18.701,74 RSD
Метални раф са дрвеним полицама14.022,23 RSD
Штендер18.701,74 RSD
Помоћни сто9.342,73 RSD
Мердевине дрвене9.342,73 RSD
Мердевине металне4.671,36 RSD
Столице1.220,74 RSD
Фотеља2.034,57 RSD
Једнокрилни гардероберни орман метални2.034,57 RSD
Роло орман14.022,23 RSD
Витрина четворокрилна стаклена14.022,23 RSD
Канцеларијски сто8.138,27 RSD
Телефон813,83 RSD
Протипожарни апарат1.220,74 RSD
Хидраулична колица палетар28.052,60 RSD
Оверловка24.414,80 RSD
Оверловка24.414,80 RSD
Оверловка24.414,80 RSD
Дугметара24.414,80 RSD
Двоигла равна24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Рингличарка24.414,80 RSD
Ом Неццхи24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Неццхи24.414,80 RSD
Ом Неццхи24.414,80 RSD
Ом Неццхи24.414,80 RSD
Рупичарка24.414,80 RSD
Оверловка12.207,40 RSD
Ом Неццхи12.207,40 RSD
Ом Неццхи12.207,40 RSD
Ом Неццхи12.207,40 RSD
Оверловка12.207,40 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Појасара16.276,53 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Двоигла равна12.207,40 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф24.414,80 RSD
Ом Пфафф за штрицање24.414,80 RSD
Ом Неццхи24.414,80 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Пунктарица8.138,27 RSD
Ом Пфафф дупли транспорт8.138,27 RSD
Штепарица за набир. рукава16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Пфафф дупли транспорт16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Двоигла равна8.138,27 RSD
Троигла равна8.138,27 RSD
Двоигла равна8.138,27 RSD
Пикирка12.207,40 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Оверловка8.138,27 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Дугметара8.138,27 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Дугметара16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Лакташица12.207,40 RSD
Оверловка16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Он Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Оверловка8.138,27 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Парни сто8.138,27 RSD
Фазни парни сто8.138,27 RSD
Парна преса12.207,40 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Оверловка12.207,40 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф8.138,27 RSD
Фазна колица4.069,13 RSD
Тезга20.345,66 RSD
Штендери6.103,70 RSD
Сто3.255,31 RSD
Помоћни сточић1.627,65 RSD
Столица индустријска1.220,74 RSD
Канцеларијски сто2.034,57 RSD
Столови дугачки12.207,40 RSD
Витрина четворокрилна1.627,65 RSD
Термоакумилациона пећ4.069,13 RSD
Рафови дрвени5.696,79 RSD
Дрвени Роло орман 1.627,65 RSD
Траспортна колица12.207,40 RSD
Звучник81,38 RSD
Противпожарни апарат813,83 RSD
Парне пегле1.220,74 RSD
Дрвени роло орман8.138,27 RSD
Дрвени двокрилни орман8.138,27 RSD
Канцеларијски сто4.069,13 RSD
Столице тапациране1.627,65 RSD
Столице1.220,74 RSD
Електрични дигитрон2.034,57 RSD
Писаћа машина за бројеве Калколекс2.034,57 RSD
Телефон813,83 RSD
Звучник81,38 RSD
Канцеларијски сто12.207,40 RSD
Фотеље2.034,57 RSD
Двокрилна витрина дрвена8.138,27 RSD
Телефон406,91 RSD
Штендер6.103,70 RSD
Вешалица3.255,31 RSD
Столице индустријске1.220,74 RSD
Звучник81,38 RSD
Двокрилни орман дрвени8.138,27 RSD
Двокрилна витрина дрвена8.138,27 RSD
Канцеларијски сто8.138,27 RSD
Дигитрон електрични2.034,57 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Двоигла16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Дугметара16.276,53 RSD
Рупичарка16.276,53 RSD
Лакташица16.276,53 RSD
Рингличарка16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Оверловка16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Оверловка16.276,53 RSD
Оверловка16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Оверловка16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Рупичарка16.276,53 RSD
Дугметара16.276,53 RSD
Дугметара 16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Пикирка16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Двоигла за пришивање бортне16.276,53 RSD
Рупичарка16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Рупичарка8.138,27 RSD
Дугметара8.138,27 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Лакташица16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Неццхи16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Ом Пфафф16.276,53 RSD
Парна преса12.207,40 RSD
Парни сто8.138,27 RSD
Фазна парна преса12.207,40 RSD
Штанца за дрикере ручна1.627,65 RSD
Штанца за дрикере пнеуматска4.069,13 RSD
Машиница за премотавање конца1.627,65 RSD
Фазна колица4.069,13 RSD
Штендери6.103,70 RSD
Сто3.255,31 RSD
Помоћни сточић1.627,65 RSD
Столица индустријска1.220,74 RSD
Канцеларијски сто2.034,57 RSD
Столови дугачки12.207,40 RSD
Столови дрвени2.034,57 RSD
Рафови метални12.207,40 RSD
Витрина четворокрилна2.848,39 RSD
Трокрилни гардероберни орман метални6.103,70 RSD
Звучник81,38 RSD
Противпожарни апарат813,83 RSD
Завесе81,38 RSD
Рафови дрвени813,83 RSD
Дрвени сандук са поклопцима813,83 RSD
Тарнспортна колица4.069,13 RSD
Телефон813,83 RSD
Радио апарат813,83 RSD
Парне пегле1.220,74 RSD
Фазна колица4.069,13 RSD
Столице обичне28.028,19 RSD
Тезга20.345,66 RSD
Канцеларијски сто2.034,57 RSD
Сто3.255,31 RSD
Грејалица2.034,57 RSD
Столови дугачки метални12.207,40 RSD
Столови разни дрвени4.069,13 RSD
Раф метални са дрвеним полицама20.345,66 RSD
Једнокрилни гардероберни орман метални2.034,57 RSD
Двокрилни гардероберни орман метални4.069,13 RSD
Телефон813,83 RSD
Звучник81,38 RSD
Противпожарни апарат1.220,74 RSD
Штендер6.103,70 RSD
Двоигла за гајке20.345,66 RSD
Рингличарка20.345,66 RSD
Сто за полагање тканине325.530,64 RSD
Бансек65.106,13 RSD
Рапид40.691,33 RSD
Цвик машина32.553,06 RSD
Термофиксирка244.147,98 RSD
Фазна колица4.069,13 RSD
Рафови метални8.138,27 RSD
Столица тапацирана1.627,65 RSD
Столице обичне1.220,74 RSD
Канцеларијски сто4.069,13 RSD
Сто3.255,31 RSD
Једнокрилни гардероберни орман метални2.034,57 RSD
Противпожарни апарат9.350,87 RSD
Телефон813,83 RSD
Капа радн аса сунцобраном 208/4306.975,39 RSD
Мушки сако М-231813,83 RSD
Комбинезон В 4010720406,91 RSD
Аутомат 12/13181,38 RSD
Аутомат 1190181,38 RSD
Алат М-689,52 RSD
Алат 815/4 М-697,66 RSD
Алат за копче406,91 RSD
Алат за копче 72/Б325,53 RSD
Алат за зак. копчи805,69 RSD
Алазт за постављање дрикера4.476,05 RSD
Брус за оштрење ножева81,38 RSD
Нож за скидање конца3.296,00 RSD
Ваљак16,28 RSD
Вођица патне16,28 RSD
Вођица паспула24,41 RSD
Вођица апарата24,41 RSD
Винкла 91 11332,55 RSD
Вођица поклопца џепа81,38 RSD
Водич конца81,38 RSD
Вијак 755022200081,38 RSD
Водич 15485000181,38 RSD
Вођица конца81,38 RSD
Вентил ППВ-281,38 RSD
Вођица конца81,38 RSD
Водич конца162,77 RSD
Водич конца284,84 RSD
Вентил ЕМВ-5976,59 RSD
Гумица 5.1 х 1.68,14 RSD
Гибањ 911 6310 60324,41 RSD
Гумица усисног вентила КЈ 2-2673,24 RSD
Гумиц потисног вентила КЈП 2-273,24 RSD
Грајфер Јуки 2519-804-00081,38 RSD
Грајфер 251581,38 RSD
Гибањ 271 -45081,38 RSD
Грајфер 911-32015-9181,38 RSD
Грајфер 09-00561600252,29 RSD
Горњи оштрач за рапид Естма545,26 RSD
Грајфер 548-232-000577,82 RSD
Горњи оштрач за рапид Сингер813,83 RSD
Део за парне пегле8,14 RSD
Држач игле8,14 RSD
Дражач 1420716-0018,14 RSD
Дражач паспула16,28 RSD
Држач грајфера 91-0692310516,28 RSD
Држач40,69 RSD
Држач траке анфаса48,83 RSD
Држач грајфера56,97 RSD
Доњи нож за рупичарку390,64 RSD
Ђон тефлон РПС 224,41 RSD
Зупчаник 271 558 8,14 RSD
Зубац 146 856 -128,14 RSD
Зубац изведбе8,14 RSD
Зубац 16578160018,14 RSD
Зупчаник 2716198,14 RSD
Игле сцхметз б27108,24 RSD
Завртањ8,14 RSD
Зубац8,14 RSD
Зубци за анфас8,14 RSD
Зубац8,14 RSD
Завртањ8,14 RSD
Зувац16,28 RSD
Завртањ8,14 RSD
Игле сцхметз 332 ЛГХ КСП108,24 RSD
Завртањ 91-000250-158,14 RSD
Зубац 91-0478667-04/00216,28 RSD
Зубац 09-009616-9824,41 RSD
Зубац 09-009606-7532,55 RSD
Зат. ремен 271578-00048,83 RSD
Зубац 91-047547-04/002Б81,38 RSD
Зупчаник81,38 RSD
Зупчаста летва81,38 RSD
Зубац81,38 RSD
Зубац 616-97105,80 RSD
Зубац 606-76138,35 RSD
Игле машинске обичне3,26 RSD
Игле машинске специал4,88 RSD
Иглењача за трансформацију48,83 RSD
Иглењача 548381-000105,80 RSD
Иглењача 7-146483195,32 RSD
Корпа16,28 RSD
Куглични лежај 6305-216,28 RSD
Куглични лежај 6202-ЗЗ18,72 RSD
Куглични лежај 6203-ЗЗ24,41 RSD
Куглични лежај 620048,83 RSD
Кабло за прекидач48,83 RSD
Куглични лежај 6303-з341,81 RSD
Лула 5482458,14 RSD
Брус за бансек3.255,31 RSD
Машинскидделови8,14 RSD
Микро склопка 360-Б-05 148418,14 RSD
Матице8,14 RSD
Машински део 7-112301-00116,28 RSD
Матица 7-001619-00024,41 RSD
Машински део 7-112-300-00124,41 RSD
Микропрекидач 670432,55 RSD
Микропрекидач40,69 RSD
Машински делови81,38 RSD
Порубац 5мм2.034,57 RSD
Машински делови162,77 RSD
Нападна плоча 995 8628,14 RSD
Носач петљача 1805461078,14 RSD
Нож 91-020315-0524,41 RSD
Нож за осецање конца195,32 RSD
Намотач конца 91-118934-91211,59 RSD
Нож за рингличарку 91-130183-05366,22 RSD
Нож за рупичарку 91-020450-98,14 RSD
Опруга ППВ-3-048,14 RSD
Осовина 5482048,14 RSD
Облога ком 135 х 95 х 58,14 RSD
Осигурач8,14 RSD
Опруге разне40,69 RSD
Осовина 91-168193-0516,28 RSD
Опруга81,38 RSD
Плочице 91-058388-058,14 RSD
Паспул8,14 RSD
Порубац 10 мм8,14 RSD
Прекидач 95-718,14 RSD
Плочице 404-9548,14 RSD
Петљач 150000368,14 RSD
Полуклешта горња лева11,39 RSD
Плочице 91-058579-0512,21 RSD
Отпорник керамички54,20 RSD
Папул једноструки40,69 RSD
Грајфери 04-009617072.644,94 RSD
Плоча 12-32656,97 RSD
Полуклешта горња десна65,11 RSD
Паспул апарат 58 мм65,11 RSD
Пиксна 7-501417-001105,80 RSD
Пиштољ113,94 RSD
Тример пот21,65 RSD
Паспул 53-859162,77 RSD
Паспул 53-874 х 74162,77 RSD
Прекидач четвороугли162,77 RSD
Паспул 53859162,77 RSD
Пиксна 0-548208-000183,11 RSD
Печат четвртасти244,15 RSD
Плочица 91-018244,15 RSD
Подлошка 202846-0-1040,69 RSD
Плоча са носачем апарата406,91 RSD
Релеј 41352208,14 RSD
Ролне16,28 RSD
Резевоар 91-169350-0124,41 RSD
Релеј32,55 RSD
Стопице16,28 RSD
Скакавац81,38 RSD
Склопка81,38 RSD
Трасформација 481/6018,14 RSD
Транспортер16,28 RSD
Термостат16,28 RSD
Трасформација /2/427а паспу16,28 RSD
Трзавац 91-008648-0540,69 RSD
Транспортер 09-009606-7381,38 RSD
Убодна плоча 09-009620-0089,52 RSD
Федери16,28 RSD
Филц 845-9016,28 RSD
Хватачи8,14 RSD
Чеона плоча 91-1408,14 RSD
Отпорник керамички54,20 RSD
Спулне8,14 RSD
Шраф четворугли 200 х 208,14 RSD
Штитник игле16,28 RSD
Шраф 137494024,41 RSD
Шраф нож 100 х 25 х 356,97 RSD
Вентил са испустом 1/2105,80 RSD
Колено 1/222,79 RSD
Грајфери за обод 090096162.644,94 RSD
Отпорници керамички48,75 RSD
Нож 91-020315-05/20315/138,35 RSD
Плочица 956020-10/1523/162,77 RSD
Стопице 424653-60/1519/244,15 RSD
Грајфери406,91 RSD
Стопице 9105592203488,30 RSD
Грајфери1.424,20 RSD
Разне опруге за машине162,77 RSD
Патрон грејача 9 х 62 - 165406,91 RSD
Зуби за Јуки мо2500813,83 RSD
Нипло 1/216,28 RSD
Отпорник керамички54,20 RSD
Изолатор вијак 5,70 RSD
Транзистори8,14 RSD
Лискунски подметач То 2208,14 RSD
Подножје24,41 RSD
Врх за вакум пумпу 02122,07 RSD
Осигурачи 16,28 RSD
Диоде8,14 RSD
Транзистор 546Б8,14 RSD
Прекидач 46-63-92-04-57813,83 RSD
Редне стезаљке ПС-2,516,28 RSD
Лежајеви406,91 RSD
Машински део 2102438.138,27 RSD
Болц 210237-2488,30 RSD
Мшински део 2102444.069,13 RSD
Филц 20427473,24 RSD
Штитник4.069,13 RSD
Нож 91-169813,83 RSD
Машински делови1.627,65 RSD
Лежај 14-012651,06 RSD
Штитник П-210275а4.069,13 RSD
Грајфери8.138,27 RSD
Штифт С-545238122,07 RSD
Навртка С-54541740,69 RSD
Федер130,21 RSD
Зумба ручна211,59 RSD
Тлачна склопка1.627,65 RSD
Нож за сечење конца154,63 RSD
Доњи нож Руп. Пфафф854,52 RSD
Грајфер Сируба Кл 251.627,65 RSD
Вијак убодне плоче Оверловка65,11 RSD
Лежајеви 1.220,74 RSD
Термопрг. Атор Ел.ПП2.441,48 RSD
Плочица Пфаф 4618.138,27 RSD
Зуби Пфафф 4618.138,27 RSD
Куглични лежајеви2.441,48 RSD
Повлакач конц Пфафф4.069,13 RSD
Завртњи разни732,44 RSD
Плочица 91-58048-048.138,27 RSD
Зубац 91-047547-048.138,27 RSD
Зуби за иглени транспорт8.138,27 RSD
Плочица за иглени транспорт8.138,27 RSD
Тефлонска папуча4.069,13 RSD
Лежај 6303 271.220,74 RSD
Порубац8.138,27 RSD
Игле разне81,38 RSD
Апарат за двоиглу А321/48.138,27 RSD
Игле машинске 332/120/1981,38 RSD
Нож за рупичарку1.627,65 RSD
Зупчасти каиш895,21 RSD
Грајфер Сингер 111/КЛ4.069,13 RSD
Чаура813,83 RSD
Чунак651,06 RSD
Водич конца406,91 RSD
Штопло 239159813,83 RSD
Ексендар1.627,65 RSD
Штифт 548327162,77 RSD
Коцка 5481091.383,51 RSD
Држач осовине бруса за бансек732,44 RSD
Осовина бруса за бансек569,68 RSD
Навлака бреше за јакне 2.441,48 RSD
Шило162,77 RSD
Гумице81,38 RSD
Зупчаници976,59 RSD
Ролне488,30 RSD
Опруге325,53 RSD
Навртка - матице40,69 RSD
Дихтунг 107205406,91 RSD
Алат за копче325,53 RSD
Плочице за копче81,38 RSD
Алат за динс дугме244,15 RSD
Алат за дрикере244,15 RSD
Држач алата813,83 RSD
Мостић Б-1621-810-010813,83 RSD
Држач игле Б-1419-704813,83 RSD
Држач иглењаче Б-1419-71600А8.138,27 RSD
Штитник игле Б-4121-804-0001.220,74 RSD
Осовине569,68 RSD
Полуга 91-022065325,53 RSD
Гроњи део плоче СФ 60Ци-55406,91 RSD
Федери325,53 RSD
Ролна 152Ц1-19488,30 RSD
Завртањ 2401-132,55 RSD
Завртањ за повезивање плоча81,38 RSD
Полуга 271690325,53 RSD
Компресорска касирка 45,51.627,65 RSD
Ручица 652212732,44 RSD
Држач 6910569,68 RSD
Водич 406,91 RSD
Блоц 250-224569,68 RSD
Плчица клизача са навојем732,44 RSD
Зупци1.220,74 RSD
Скакавац 301207813,83 RSD
Плочице813,83 RSD
Гумице Б07/3162,77 RSD
Гума за спулерај325,53 RSD
Осовина 5483561.627,65 RSD
Федер325,53 RSD
Плочица 1134-816-0004813,83 RSD
Скакавац 2716991.627,65 RSD
Подрубачи - стопице1.220,74 RSD
Нитне 12461981,38 RSD
Подметач 3954181,38 RSD
Ручица 65221240,69 RSD
Федер Б-ОФ/8325,53 RSD
Осмице732,44 RSD
Опруга 2014070014325,53 RSD
Гибањ813,83 RSD
Шереров осигурач 733090000581,38 RSD
Дугме регулатора убода 15361813,83 RSD
Машински део 1216043001732,44 RSD
Чаура ротирајућег грајфера 651,06 RSD
Зглоб пластични 13238025569,68 RSD
Опруге325,53 RSD
Спојка еластична 154288004-281,38 RSD
Чаура 2016860005651,06 RSD
Ролна 171783006488,30 RSD
Штитник 557/600 А406,91 RSD
Завртањ 557/100632,55 RSD
Машински део 557/275732,44 RSD
Подметач 557/1968813,83 RSD
Навртке 55753440,69 RSD
Машински део 557/666732,44 RSD
Завртњи 32,55 RSD
Машински део 557/1000732,44 RSD
Федер325,53 RSD
Папуче 557/387 и 386732,44 RSD
Блокови406,91 RSD
Ролне488,30 RSD
Машински делови732,44 RSD
Грајфери813,83 RSD
Завртањ32,55 RSD
Ременице895,21 RSD
Перце81,38 RSD
Део за електро мотор406,91 RSD
Колено иглењаче 2013030014732,44 RSD
Вођица569,68 RSD
Ножеви325,53 RSD
Машински део 6521/35732,44 RSD
Нитне 121661981,38 RSD
Иглењача813,83 RSD
Висећи раванац569,68 RSD
Прстен за сијалице81,38 RSD
Алат за рајфеслушс1.220,74 RSD
Блок 548753 5/8813,83 RSD
Хватач732,44 RSD
Држач чауре 10848406,91 RSD
Штивт Јуки Б1422-804-САД325,53 RSD
Завртњи 32,55 RSD
Зубац Д 1605038800813,83 RSD
Штитник игле Д 2117-0380800569,68 RSD
Потисни водич Б 2514-804-000406,91 RSD
Плочица за 1 иглу и 2 игле813,83 RSD
Вођица патне813,83 RSD
Декло чеоно732,44 RSD
Вођица конца406,91 RSD
Плочица 91-018888-244.069,13 RSD
Водич 221120406,91 RSD
Стопице813,83 RSD
Машински делови732,44 RSD
Звезда Београд732,44 RSD
Боце за зрак специалки4.069,13 RSD
____________813,83 RSD
Вертикални нож за бортну циц406,91 RSD
Апарат за дрикере и ринглице488,30 RSD
Ексендар1.627,65 RSD
Ременица за бансек406,91 RSD
Точак за бансек406,91 RSD
Матице и завртњеви32,55 RSD
Делови за рапид406,91 RSD
Паспул апарат813,83 RSD
Држач синхронизатора81,38 RSD
Мембрана 229-251-10162,77 RSD
Гумица Витон 15,3 х 2,481,38 RSD
Манџетна клипа 2-26162,77 RSD
Гумице вентила81,38 RSD
Семеринг325,53 RSD
Стопица за рапид 30377325,53 RSD
Вођица406,91 RSD
Пиксне 501617325,53 RSD
Држач 271770325,53 RSD
Коцке406,91 RSD
Колено 652105325,53 RSD
Водич конца 60-124406,91 RSD
Штивт 13949681,38 RSD
Хватач конва за нож 652705406,91 RSD
Клизач 529248569,68 RSD
Полуга 236/102364325,53 RSD
Држач чауре 501619244,15 RSD
Гибањ 39245651,06 RSD
Коцка 91-00660105325,53 RSD
Точак регулатора степа488,30 RSD
Осовина 457254/000/03681,38 RSD
Носач грајфера 09-009614813,83 RSD
Корпа1.220,74 RSD
Тањираста опруга 40 х 20 х 1162,77 RSD
Осовина 52910681,38 RSD
Штивт 81,38 RSD
Држач 146623325,53 RSD
Цевчица 16405481,38 RSD
Спанонг осовина 406,91 RSD
Граничник чауре244,15 RSD
Кратка спојница котва 30367325,53 RSD
Штивт 81,38 RSD
Семеринг 62508-704325,53 RSD
Плочица 20039325,53 RSD
Вођица Б-1425-816-000813,83 RSD
Спанонг 146389406,91 RSD
Осовина спанунга 59533981,38 RSD
Осигурач сегер 81,38 RSD
Кочница 5008406,91 RSD
Колено иглењаче 65135/13658488,30 RSD
Штивт 16505581,38 RSD
Осовина сапонинг 5209881,38 RSD
Ременица651,06 RSD
Зубац у изредби А 429078/0012.441,48 RSD
Облога 406,91 RSD
Зуби за анфас813,83 RSD
Паспул1.220,74 RSD
Порубац1.383,51 RSD
Држач игле569,68 RSD
Носач колењаче488,30 RSD
Велвикс цев813,83 RSD
Семеринг 15 х 35 х 10244,15 RSD
Део за пеглу325,53 RSD
Дугме регулатора325,53 RSD
Вентил БЦ 7/9813,83 RSD
Кабло за повратни степ3.255,31 RSD
Плчица так 3-02813,83 RSD
Прекидач 1268382976,59 RSD
Осовина81,38 RSD
Осигурач 25А Ц7797281,38 RSD
Прекидач 1268882406,91 RSD
Куке за федере преса406,91 RSD
Нвлака за лутку Нл-10813,83 RSD
Разводник372-440-518-0406,91 RSD
Ручке за пеглу244,15 RSD
Папуча пластична за пресу813,83 RSD
Стапна плоча за полагање4.069,13 RSD
Грејачи за пресу3.255,31 RSD
Опруга цилиндрична325,53 RSD
Месингана дизна122,07 RSD
Месингани холендер162,77 RSD
Метална чаурица162,77 RSD
Гумица за електро мотор 990781,38 RSD
Опруга цилиндрична81,38 RSD
Прекидач за пегле325,53 RSD
Уводник за полагање материјала406,91 RSD
Држач осовине406,91 RSD
Уводник за мотор 4 врсте81,38 RSD
Аутомат за машину полагање материјала8.138,27 RSD
Део за електро мотор1.220,74 RSD
Трофазни прекидач 63А2.441,48 RSD
Лежајеви разни813,83 RSD
Игле машинске разне81,38 RSD
Брусни камен 60 х 10х 103.499,45 RSD
Машина за нумерисање813,83 RSD
Грајфер Јуки разни8.138,27 RSD
Нож за бансек 5000 х 10 х 0,454.069,13 RSD
Алке за кишне кабанице8,14 RSD
Анфас од 3 цм за ветровке8,14 RSD
Амблеми8,14 RSD
Бортна од 1,58,14 RSD
Вешалица 6мм смб и опб8,14 RSD
Вателин16,28 RSD
Грејач за фиксирку8,14 RSD
Гуртна8,14 RSD
Глава рејфешлуса8,14 RSD
Дугмад разна24,41 RSD
Диолен мадрид у 80 цм122,07 RSD
Дрикери ЦФФФ4,07 RSD
Диолен у 10 цм162,77 RSD
Дугмад разна24,41 RSD
Доилен инпрегнирани 406,91 RSD
Живина сијалица од 150569,68 RSD
Жабице4,07 RSD
Игле шиваће ручне8,14 RSD
Кепер војни градло у 14081,38 RSD
Кепер трака батист од 30 мм8,14 RSD
Кепер шњур смб 3 мм синтетички8,14 RSD
Кесе олиет. 500 х 11808,14 RSD
Кутије разне81,38 RSD
Копче 72 - 4 - Н0,81 RSD
Конац разни81,38 RSD
Каиш клинасти 12,5 х 1000203,46 RSD
Кепер маскирни у 100 цм162,77 RSD
Кепер маскирни у 140 цм203,46 RSD
Каиш пластични за панталоне40,69 RSD
Конац Соко и Луна 30/1000122,07 RSD
Конац у рифузи81,38 RSD
Крзно вештачко у 140122,07 RSD
Кепер тегет у 150203,46 RSD
Постељно платно40,69 RSD
Ластиш војни СМБ и ОПБ 20мм8,14 RSD
Лан у 15040,69 RSD
Ластиш разни40,69 RSD
Маказе мале81,38 RSD
Маказе за лим81,38 RSD
Нитне за фармерице2,44 RSD
Нараменице М-778,14 RSD
Опасач мушки 148,14 RSD
Обујмице16,28 RSD
Подлошке1,63 RSD
Панама СМБ за кошуље у 14081,38 RSD
Панама маскирна у 140162,77 RSD
Паспул16,28 RSD
Платно за ветровку смб у 140162,77 RSD
Пластица степ. у 150162,77 RSD
Постава штепана у 150 ТПБ 20162,77 RSD
Постава срез у 14056,97 RSD
Постава бари свилена у 14056,97 RSD
Полуалке металне и пластичне7,32 RSD
Појасница бела 50 мм8,14 RSD
Прекидач за бојлер122,07 RSD
Платнина рукавска 30-4016,28 RSD
Постава М-80/140СМБ122,07 RSD
Полуалке мање4,07 RSD
Рајфешлуси разни81,38 RSD
Рајфешлус метражни16,28 RSD
Ремен за опасач8,14 RSD
Ринглице без подлошки2,44 RSD
Рендери комплет81,38 RSD
Рајфешлус разни122,07 RSD
Реслови од 1 м24,41 RSD
Регулатор пластични8,14 RSD
Рафешлус од 19 цм16,28 RSD
Рајфешлус од 190-200 цм40,69 RSD
Рајфешлус од 68 цм24,41 RSD
Спонке за панталоне планинар 63П8,14 RSD
Сомот81,38 RSD
Тканина Слобода у Б581,38 RSD
Тканина Г-4/15081,38 RSD
Тканина индант 102 смб105,80 RSD
Тканина алберт у 80 цм122,07 RSD
Тканина алберт у 150 цм162,77 RSD
Тока већа опасач8,14 RSD
Тока мања за опасач8,14 RSD
Трака челична за рапид325,53 RSD
Трака пластична 13 мм16,28 RSD
Тексас у 90 цм130,21 RSD
Тканина Диолен 141122,07 RSD
Тканина Катрин130,21 RSD
Тканина Сегал138,35 RSD
Флизелин лепљиви у 7024,41 RSD
Чипка 3 цм24,41 RSD
Чичак трака од 50 мм48,83 RSD
Шнале разне8,14 RSD
Сирит од 4 -16 мм16,28 RSD
Шујташ16,28 RSD
Шнале металне разне40,69 RSD
Шнале пластичне за мантиле16,28 RSD
Штоф Јанин 1583- у 140122,07 RSD
Рајфешлус од 50-54 51-52-5340,69 RSD
Ивање0,00 RSD
Разлика лик. вредности15.092.804,48 RSD
Разлика 6.240.829,20 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014