Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Основне информације

Назив: 11-та продаја удела, непокретне и покретне имовине
Место: Београд
Датум отварања: 23.04.2018
Број артикала за продају: 24
Број продатих артикала: 8
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 4. Ст.181/2013
Име компаније: ТЕРМОЕЛЕКТРО
Процењена вредност: 803.920.902,64 RSD


Рачунари
Списак имовинеПроцењена вредност: 179.750,00 RSD
Рачунари179.750,00 RSD
Скенери
Списак имовинеПроцењена вредност: 179.750,00 RSD
Скенери179.750,00 RSD
Штампачи
Списак имовинеПроцењена вредност: 179.750,00 RSD
Штампачи179.750,00 RSD
Монитори
Списак имовинеПроцењена вредност: 179.750,00 RSD
Монитори179.750,00 RSD
(1/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала са управом Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр. 1
Списак имовинеПроцењена вредност: 37.934.725,60 RSD
(1/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала са управом Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр. 137.934.725,60 RSD
(2) TERMOELEKTRO POWER DOO
Списак имовинеПроцењена вредност: 949.130,00 RSD
(2) TERMOELEKTRO POWER DOO949.130,00 RSD
ZAJEDNIČKO LIBIJSKO PREDUZEĆE
Списак имовинеПроцењена вредност: 15.607.027,31 RSD
ZAJEDNIČKO LIBIJSKO PREDUZEĆE15.607.027,31 RSD
UNIVERZAL BANKA AD
Списак имовинеПроцењена вредност: 126.588,00 RSD
UNIVERZAL BANKA AD126.588,00 RSD
целина 5
Списак имовинеПроцењена вредност: 146.741.065,14 RSD
УРОВЦИ - Радионица0,00 RSD
УРОВЦИ - Гардероба0,00 RSD
УРОВЦИ - Машинска радионица са терм. обрадом0,00 RSD
УРОВЦИ - Хала - браварска радионица0,00 RSD
УРОВЦИ - Магацин0,00 RSD
УРОВЦИ - Технички центар0,00 RSD
УРОВЦИ - Објекат - школа за завариваче0,00 RSD
УРОВЦИ - Зграда за техничке гасове0,00 RSD
УРОВЦИ - Механичарска радионица - магацин0,00 RSD
УРОВЦИ - зграда за техничке гасове0,00 RSD
УРОВЦИ - Подстаница0,00 RSD
УРОВЦИ - Пријавница0,00 RSD
УРОВЦИ -трафостаница0,00 RSD
УРОВЦИ - Магацин0,00 RSD
целина 7
Списак имовинеПроцењена вредност: 56.160.801,00 RSD
(2/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Зграда тех. услуга бр 1 (техн.преглед)-Агросервис управна зграда31.344.167,26 RSD
(3) МИОНИЦА ВАРОШ - Магацин (Зграда за коју није позната намена бр.2)9.192.568,39 RSD
(2/2) МИОНИЦА ВАРОШ-Зграда техничких услуга бр.3 (вулк.радња)-Продавница и портирница 5.089.975,84 RSD
(4) МИОНИЦА ВАРОШ - Хала школа за заваривање (Остале зграде бр 4.-пословно складишни објекат(хала))10.534.089,15 RSD
целина 8
Списак имовинеПроцењена вредност: 77.261.991,76 RSD
(1/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала са управом Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр. 137.934.725,60 RSD
(1/2) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала II-Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр.230.251.743,20 RSD
(1/3) МИОНИЦА ВАРОШ - Надстрешница-Зграда дрвне инд,инд.намештаја и произ. папира бр.39.075.522,96 RSD
целина 12
Датум уговора о продаји: 25.04.2018
Томаш Љубиша - 24.000,00, ТУРЧИН Д , Данијел Идић, ПР - 22.500,00
Процењена вредност: 90.000,00 RSD
(17) Уралска - Опел вектра90.000,00 RSD
целина 16
Датум уговора о продаји: 25.04.2018
Јовановић Ненад - 12.000,00
Процењена вредност: 50.000,00 RSD
(23) ZASTAVA 101 SKALA 55 PZK BG 470-XD50.000,00 RSD
целина 17
Датум уговора о продаји: 25.04.2018
Јовановић Ненад - 12.000,00
Процењена вредност: 50.000,00 RSD
(24) LADA KARAVAN 1500 BG 526-BK50.000,00 RSD
целина 23
Датум уговора о продаји: 25.04.2018
ОТПАД-ПРОМЕТ д.о.о. - 1.923.146,76, ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо - 1.602.622,30
Процењена вредност: 6.410.489,20 RSD
(29/108) Лимени обични - 6 комада Обреновац 720.279,24 RSD
(29/109) Лимени обични - 5 комада Обреновац 600.232,69 RSD
(29/110) Лимени обични - 5 комада Обреновац 600.232,69 RSD
(29/111) Лимени обични плави - 6 комада Обреновац648.251,33 RSD
(29/112) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.209,41 RSD
(29/113) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.209,41 RSD
(29/114) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.209,41 RSD
(29/115) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.209,41 RSD
(29/116) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.209,41 RSD
(29/118) Лимени обични плави - 5 комада Обреновац 540.213,69 RSD
(29/120) Лимени црвени - 1 комад Обреновац 120.047,07 RSD
(29/121) Лимени - 4 комада Костолац ТЕ Дрмно 480.185,44 RSD
целина 24
Списак имовинеПроцењена вредност: 949.130,00 RSD
(2) TERMOELEKTRO POWER DOO949.130,00 RSD
целина 21
Списак имовинеПроцењена вредност: 7.897.196,26 RSD
(29/2-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/2-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/3-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 49.670,30 RSD
(29/3-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 59.604,36 RSD
(29/4) Разводни електрични ормари велики, Београд, Уралска 9 74.505,56 RSD
Апарат за варење мали, Београд, Уралска 9 (57/21)30.012,00 RSD
(29/7) Трафо UNION 5141 B, Београд, Уралска 9 216.084,24 RSD
(29/17-2) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к)74.505,25 RSD
(29/17-1) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к.)74.505,25 RSD
(29/78-1) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-2)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-3)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-4)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-5)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-7) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-8) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-9) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-10) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-11) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-12) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/78-13) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)12.417,51 RSD
(29/83-1) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (11 ком)20.496,99 RSD
(29/83-4) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-5) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.633,63 RSD
(29/83-2) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)18.623,29 RSD
(29/83-3) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА ( 10 ком)18.633,63 RSD
(29/85-8) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-9) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-2) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-5) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-4) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)15.530,27 RSD
(29/85-6) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-7) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)15.530,27 RSD
(29/85-1) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (3 к)9.318,15 RSD
(29/77-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (7 ком)26.076,92 RSD
(29/77-1) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (6 ком)22.351,65 RSD
(29/77-2) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (6 ком)22.351,65 RSD
(29/79-2) Брусилица BOSH биакс,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)11.175,82 RSD
(29/79-1) Брусилица BOSH биакс,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)11.175,90 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)17.739,13 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)17.739,13 RSD
(29/68-2) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)14.901,18 RSD
(29/68-1) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)14.901,18 RSD
(29/69) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (5 ком)12.417,17 RSD
(29/77-5) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (2 ком)7.095,95 RSD
Брусилице BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)11.175,90 RSD
(29/77-4) Брусилица TROVEX ,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)5.321,22 RSD
(29/70) Брусилица BOSH велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)3.725,30 RSD
(29/18) Мешалица за бетон,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)6.209,33 RSD
(29/19) Разводни ормар,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (2 ком)22.351,80 RSD
(29/23) KEMPI TIG 400,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 310.439,65 RSD
(29/24) KEMPI TL,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 248.350,83 RSD
(29/25) TRIODIN MIG 30-1,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 49.670,17 RSD
(29/26) TRIODIN ТIG 30,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 68.296,66 RSD
(29/27) преса велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)248.350,83 RSD
(29/30) Апарат за варење KEMPI,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (5 k)1.303.844,13 RSD
(29/31) Апарат за варење,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k)1.043.035,41 RSD
(29/14) Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 298.021,00 RSD
(29/41) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (6 k.)288.112,14 RSD
(29/33) Апарат за варење TRIODYN MIG-30 ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k.)248.350,83 RSD
(29/95) Апарат за варење ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 k)70.958,01 RSD
(29/39) Витло електрично велико,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 к)198.680,67 RSD
(29/48) разводни ормар,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 1 (2 ком)62.087,34 RSD
(29/56) Разводни ормари,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (2 ком)37.252,99 RSD
Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 3 (4 k)567.660,17 RSD
(29/66) Пећ за сушење електрода велика, Бгд,Уралска 9, лимена гаража (2 ком)34.768,97 RSD
Хефталица BOSCH,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)8.869,20 RSD
(29/71) БРУСИЛИЦА BOSCH (шлајферица кружна),Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)2.484,03 RSD
(29/72) Електричне маказе за сечење лима,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (2 ком)37.252,99 RSD
(29/74) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 223.516,27 RSD
(29/75) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 167.637,20 RSD
(29/86) Акумулаторска бушилица BOSCH,Бгд,Уралска 9, РАДИОНИЦА (1 ком)2.484,03 RSD
(29/91) ормар разводни,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)9.934,62 RSD
(29/11) Хидраулична дизалица, Београд, Уралска 9 111.758,35 RSD
(29/98/1) Флашенцуг 10т - лимена гаража, Уралска 9 (1 ком)22.659,16 RSD
(29/98/2) Флашенцуг 5т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)40.786,93 RSD
(29/98/3) Сајцуг 3т - лимена гаража, Уралска 9 (13 ком)235.651,42 RSD
(29/98/4) Сајцуг 1,6т - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)43.506,65 RSD
(29/98/5) Упцуг - лимена гаража, Уралска 99.064,26 RSD
(29/98/6) Колске дизалице 10т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)40.786,93 RSD
(29/98/7) Велике котураче-мачке - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)16.313,89 RSD
(29/98/8) Кутије за алат - гаража, Уралска 9 (120 ком)271.927,65 RSD
целина 20
Датум уговора о продаји: 25.04.2018
ТУРЧИН Д , Данијел Идић, ПР - 1.557.964,15, ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо - 1.298.304,07
Процењена вредност: 5.193.216,29 RSD
(29/93) Машина за резање шамота (1 ком)257.565,01 RSD
(29/5) Апарат за варење VAREX, Београд, Уралска 933.595,73 RSD
(29/6) Глодалица КР 400, Београд, Уралска 9 167.977,30 RSD
(29/13) Апарат за варење ESSAB, Београд, Уралска 9 , БРАВАРСКА РАДИОНИЦА335.954,29 RSD
(29/32) Апарат за варење ESSAB, Београд, Уралска 9 , БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k)268.763,44 RSD
(29/15) Апарат за варење КЕМПИ, Београд, Уралска 9 , БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (3 k)705.504,26 RSD
(29/94) Апарат за варење,Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 к)47.993,51 RSD
Апарат за варење CASTOLIN,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 к)143.980,54 RSD
(29/38) Апарат за варење ,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (2 к)223.969,29 RSD
(29/36) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k)179.175,43 RSD
(29/37) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (3 k)134.381,57 RSD
(29/42) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (5 k.)223.969,89 RSD
(29/34) Апарат за варење FRONIUS,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 ком)358.351,53 RSD
(29/35) Апарат за варење FRONIUS,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 ком)358.351,53 RSD
(29/54) Апарат за варење ESSAB ,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (6 ком)268.763,59 RSD
(29/53) Апарат за варење ESSAB ,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (6 ком)268.763,59 RSD
(29/52) Апарат за варење ESSAB ,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (6 ком)268.763,59 RSD
(29/55) Апарат за варење CASTOLIN ,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (3 ком)167.977,30 RSD
(29/57) Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 3 (5 ком)447.939,31 RSD
(29/63) Грађевинска колица, Бгд,Уралска 9, лимарска радионица 2 (2 ком) 5.599,73 RSD
(29/64) Машина за лим, Бгд,Уралска 9, лимарска радионица 2 (1 ком) 25.757,17 RSD
(29/87-2) Ручна машина за савијање цеви,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)38.074,71 RSD
(29/87-1) Ручна машина за сечење клингерита,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)17.917,28 RSD
(29/88) Хидраулична преса за избијање лежајева,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА(57/256)44.793,86 RSD
(29/90) Ел. машина за савијање цеви,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)76.149,42 RSD
(29/92) Апи понк,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА123.183,44 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014