Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Основне информације

Назив: Осма продаја - јавним надметањем
Место: Краљево
Датум отварања: 02.03.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 1. Ст. 15/2015
Име компаније: СПЕКТАР
Процењена вредност: 158.618.474,47 RSD


Целина 1-Комплекс Фабрике за производњу воденог стакла у Горњем Ступњу
Списак имовинеПроцењена вредност: 158.618.474,47 RSD
КП 49 КО Горњи Ступањ14.586.659,64 RSD
Управна зграда ,пуниоца и сито штампа на к.п. 498.403.906,00 RSD
Танквана на к.п. 49 388.980,79 RSD
Радионица за производњу пластичних амбалажа на к.п. 493.097.439,64 RSD
Централни магацин на к.п.494.257.178,67 RSD
Складиште амбалаже на к.п. 494.095.103,34 RSD
Производња са лабараторијом на к.п. 497.693.175,66 RSD
Магацин на к.п. 4912.506.212,69 RSD
Трафостаница на к.п. 49432.200,88 RSD
Котларница на к.п. 492.395.113,21 RSD
Постројење за пречишћавање отпадних вода на к.п. 491.126.123,40 RSD
Танкване на месту торња на к.п. 49388.980,79 RSD
Компресорска станица на к.п 49475.420,97 RSD
Портирница на к.п. 49270.125,55 RSD
Зграда електропривреде на к.п.49 -Не постоји на терену0,00 RSD
КП 60 КО Горњи Ступањ924.549,72 RSD
КП 100 КО Горњи Ступањ89.321,52 RSD
Основна средства-Погон МЕП2.281.500,00 RSD
Основна средства-Млевење пластике14.000,00 RSD
Основна средства-Магацин резервних делова17.000,00 RSD
Основна средства- Погон прашка5.104.000,00 RSD
Основна средства- Погон филтрирања12.459.600,00 RSD
Основна средства-Водено стакло11.135.000,00 RSD
Основна средства- Торањ44.050.000,00 RSD
Основна средства- Котларница8.953.000,00 RSD
Основна средства- Плинска Кућица21.000,00 RSD
Основна средства- Централни магацин392.500,00 RSD
Основна средства- Компресорска станица550.000,00 RSD
Основна средства- Магацин 336.000,00 RSD
Основна средства- Хангар175.500,00 RSD
Основна средства- Танквана790.000,00 RSD
Основна средства- Сито штампа20.000,00 RSD
Основна средства- Пунионица3.870.000,00 RSD
Постројење за пречишћавање отпадних вода-Пречишћач воде3.000.000,00 RSD
Основна средства- Радионица85.900,00 RSD
Основна средства- Магацин46.000,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Портирница21.300,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Предсобље18.000,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 134.600,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Чајна кухиња8.000,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 237.200,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 327.100,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларија 450.100,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Мокри чвор2.700,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Ходник спрата1.500,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Управна зграда Канцеларије спрата81.200,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Командна соба8.600,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Мали магацин16.000,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Трпезарија26.400,00 RSD
Опрема-Ситан инвентар-Лабораторија23.300,00 RSD
Залихе потрошног материјала -Магацин804.665,00 RSD
Залихе сировина -Магацин сировина2.728.010,00 RSD
Залихе амбалажа -Магацин амбалаже298.307,00 RSD
Залихе секундарних сировина -ПК Спектар300.000,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014