Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Основне информације

Назив:  Јавно надметање-продаја правног лица-четврто по реду
Место: Зрењанин
Датум отварања: 26.02.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст.209/2011
Име компаније: ТРАНСПЕТРОЛ
Процењена вредност: 283.501.099,00 RSD


Продаја правног лица
Датум уговора о продаји: 02.03.2018
RIMEX AD - 79.975.667,60, NICCO DOO - 79.975.667,60
Процењена вредност: 283.501.099,00 RSD
Стелажа760,02 RSD
Пећ11.146,99 RSD
Орман3.040,09 RSD
Столица5.953,51 RSD
Ел. вага101.336,26 RSD
Гардеробер5.066,81 RSD
Сто3.800,11 RSD
Клупа 1.266,70 RSD
Орман15.200,44 RSD
Мотор за чамац228.006,57 RSD
Мотор за чамац278.674,70 RSD
Мотор за чамац184.938,67 RSD
Колица2.533,41 RSD
Орман и прод.кабл.12.667,03 RSD
Мередов2.533,41 RSD
Кибла1.900,05 RSD
Ареатор304.008,77 RSD
Боца за гас27.867,47 RSD
Ареатор са компресором205.205,92 RSD
Чамац342.009,86 RSD
Чамац 608.017,53 RSD
Приколица за превоз рибе557.349,40 RSD
Базен за рибу891.759,04 RSD
Приколица једна осовина278.674,70 RSD
Ел. вага51.934,83 RSD
Замрзивач10.133,63 RSD
Замрзивач5.066,81 RSD
Фрижидер са замрзивачем2.533,41 RSD
Замрзивач3.800,11 RSD
Топ190.005,48 RSD
Мрежа за рибу190.005,48 RSD
Пумпа за воду и потапајућа мала1.703.715,79 RSD
Трафо станица и агрегат823.357,07 RSD
Креч380.010,96 RSD
Њива 2-калсе к.п.3306313.994,31 RSD
Њива 5.класе-к.п.3490/1298.484,17 RSD
Остало вештачки створено непло.к.п.3490/26.548,73 RSD
Њива 5.класе-к.п.3491/1314.568,76 RSD
Остало вештачки створено-непл. к.п.3491/28.272,08 RSD
Њива 5.класе к.п.3492/1304.113,77 RSD
Остало вешт.створено,непл.к.п.3492/223.322,67 RSD
Њива 5.класе-к.п.3496/1167.164,92 RSD
Њива 5.класе к.п.3496/2104.894,55 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3497/1166.016,02 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3497/2196.921,42 RSD
Трстик-мовара 2.класе к.п.3498/2285.961,16 RSD
Њива 5.класе-к.п.3499/2451.517,62 RSD
Њива 4.класе-к.п.3500454.389,87 RSD
Трстик-мочвара 2.класе-к.п.3501223.805,68 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3502362.937,44 RSD
Њива 4.класе к.п.3503925.209,00 RSD
Њива 4.класе-к.п.3504504.826,57 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3505188.304,68 RSD
Њива 4.класе к.п.3508279.182,65 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3509103.171,20 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п 3510201.746,80 RSD
Њива 4.класе к.п.3511622.703,69 RSD
Њива 4.класе к.п.3512648.094,37 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3513210.823,11 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3514123.966,29 RSD
Њива 4.класе к.п.3515465.304,42 RSD
Њива 4.класе к.п.3516609.031,78 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3517198.989,44 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3518283.663,36 RSD
Њива 4.класе к.п.3519926.932,35 RSD
Њива 3.класе к.п.3524504.941,46 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3525150.046,31 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п 3530151.539,88 RSD
Њива 3.класе к.п.3531492.992,90 RSD
Њива 3.класе к.п.3532515.166,67 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3533178.768,81 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.353895.358,68 RSD
Њива 3.класе к.п.3539245.749,67 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3542203.470,15 RSD
Њива 3.класе к.п.3543499.771,41 RSD
Њива 3.класе к.п.3544869.487,36 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3545401.770,26 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3546108.456,14 RSD
Њива 3.класе к.п.3547224.380,13 RSD
Њива 3.класе к.п.3548229.320,40 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3549111.328,39 RSD
Њива 3.клаае к.п.35531.591.226,21 RSD
Њива 3.класе к.п.3554670.612,81 RSD
Њива 4.класе к.п.3558644.532,78 RSD
Њива 5.класе к.п.3560/1598.576,79 RSD
Њива 5.класе к.п.3560/250.436,70 RSD
Њива 5.класе к.п.3561/1579.390,17 RSD
Њива 5.класе к.п.3562/1555.493,05 RSD
Њива 5.класе к.п.3563/2511.145,52 RSD
Њива 6.класе к.п.3564/1573.530,78 RSD
Њива 6.класе к.п.3567/1607.767,99 RSD
Њива 6.класе к.п.3567/2588.121,80 RSD
Њива 5.класе к.п.3571/1547.565,64 RSD
Њива 5.класе к.п.3572/1532.285,27 RSD
Њива 5.класе к.п.3573/1490.465,32 RSD
Њива 6.класе к.п.3574243.336,98 RSD
Њива 6.класе к.п.3575323.989,74 RSD
Њива 6.класе к.п.3578468.866,01 RSD
Њива 6.класе к.п.3579680.952,91 RSD
Њива 6.класе к.п.3580662.570,51 RSD
Њива 6.класе к.п.3581671.991,49 RSD
Њива 5.класе к.п.3582703.816,01 RSD
Њива 6.класе к.п.3583592.142,95 RSD
Њива 5.класе к.п.3584363.511,89 RSD
Њива 5.класе к.п.3587614.776,28 RSD
Њива 5.класе к.п.3588673.714,84 RSD
Њива 5.класе к.п.3589653.149,53 RSD
Њива 5.класе к.п.3590641.775,42 RSD
Њива 5.класе к.п.3591696.807,72 RSD
Њива 6.класе к.п.3592327.091,77 RSD
Њива 6.класе к.п.3595/1643.498,77 RSD
Њива 1.класе к.п.3596/1309.858,27 RSD
Њива 5.класе к.п.3597/1285.271,82 RSD
Њива 6.класе к.п.3598/1651.196,40 RSD
Њива 5.класе к.п.3680/2134.421,28 RSD
Њива 5.класе к.п.3681/2195.542,74 RSD
Њива 5.класе к.п.3682/2229.090,62 RSD
Њива 5.класе к.п.3684/2314.453,87 RSD
Њива 5.класе к.п.3689604.321,29 RSD
Њива 5.класе к.п.3690643.268,99 RSD
Њива 5.класе к.п.3691692.097,23 RSD
Њива 5.класе к.п.3692677.046,65 RSD
Њива 5.класе к.п.3693659.813,15 RSD
Њива 5.класе к.п.3694636.145,81 RSD
Њива 5.класе к.п.3695658.779,14 RSD
Њива 4.класе к.п.3699427.160,94 RSD
Њива 4.класе к.п.3700423.599,35 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3701218.865,41 RSD
Њива 4.класе к.п.3704466.453,32 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3705226.448,15 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3706197.725,65 RSD
Њива 4.класе к.п.3707459.330,14 RSD
Њива 4.класе к.п.3708340.533,90 RSD
Трстик.мочвара 2.класе к.п.3709144.301,81 RSD
Њива 6.класе к.п.3710187.845,12 RSD
Њива 5.класе к.п.3711118.911,13 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.371287.775,94 RSD
Њива 4.класе к.п.3713209.099,76 RSD
Њива 4.класе к.п.371421.599,32 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3715157.284,38 RSD
Њива 5.класе к.п.371662.155,48 RSD
Њива 5.класе к.п.3717347.427,30 RSD
Трстик-мочвара 2 .класе к.п.3718275.735,95 RSD
Њива 4.класе к.п.3719691.063,22 RSD
Њива 4.класе к.п.3720352.367,57 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3721135.340,40 RSD
Њива 5.класе к.п.3722174.862,55 RSD
Њива 4.класе к.п.3732360.524,75 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3733129.940,57 RSD
Њива 5.класе к.п.373588.120,61 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3736214.384,70 RSD
Њива 4.класе к.п.3738172.334,97 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.373963.993,72 RSD
Њива 5.класе к.п.3740431.296,98 RSD
Њива 5.класе к.п.3741180.377,27 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3742123.162,06 RSD
Њива 4.класе к.п.3743347.771,97 RSD
Њива 4.класе к.п.3744352.137,79 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3745124.770,52 RSD
Њива 5.класе к.п.3746189.683,36 RSD
Њива 5.класе к.п.3747101.332,96 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.374861.466,14 RSD
Њива 4.класе к.п.3749180.492,16 RSD
Њива 4.класе к.п.3750177.390,13 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.375159.283,23 RSD
Њива 5.класе к.п.375299.839,39 RSD
Њива 4.класе к.п.3756363.511,89 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3757117.992,01 RSD
Њива 5.класе к.п.3758215.763,38 RSD
Њива 5.класе к.п.3765341.223,24 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3766152.344,11 RSD
Њива 4.класе к.п.3767488.282,41 RSD
Њива 4.класе к.п.3768190.947,15 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.376955.491,86 RSD
Њива 5.класе к.п.3770118.796,24 RSD
Ливада 3.класе к.п.3776/1175.437,00 RSD
Њива 6.класе к.п.3777123.736,51 RSD
Њива 5.класе к.п.3778250.000,59 RSD
Ливада 3.класе к.п.3779/1127.872,55 RSD
Њива 5.класе к.п.3782403.263,83 RSD
Њива 4.класе к.п.3785307.445,58 RSD
Њива 4.класе к.п.3786213.925,14 RSD
Ливада 3.класе к.п.3787/16.318,95 RSD
Ливада 3.класе к.п.3788/129.526,72 RSD
Ливада 3.класе к.п.3788/229.871,39 RSD
Њива 4.класе к.п.3789524.472,76 RSD
Њива 5.класе к.п.3790569.969,19 RSD
Ливада 3.класе к.п.3791/134.122,32 RSD
Ливада 3.класе к.п.3791/238.832,81 RSD
Њива 3.класе к.п 3799/1775.277,58 RSD
Њива 4.класе к.п.3799/2535.502,19 RSD
Њива 4.класе к.п.3800661.306,72 RSD
Њива 4.класе к.п.3802650.851,73 RSD
Њива 4.класе к.п.3803663.489,63 RSD
Њива 4.класе к.п.3804646.600,80 RSD
Њива 5.класе к.п.3810231.847,98 RSD
Њива 5.класе к.п.381132.858,53 RSD
Њива 4.класе к.п.3812/1400.851,14 RSD
Њива 4.класе к.п.3812/2105.009,44 RSD
Њива 4.класе к.п.3816/1629.022,64 RSD
Њива 4.класе к.п.3817/1629.597,09 RSD
Њива 4.класе к.п.3818/1629.252,42 RSD
Њива 4.класе к.п 38211.838.239,67 RSD
Њива 4.класе к.п.3822192.325,83 RSD
Њива 4.класе к.п.3823659.813,15 RSD
Њива 5.класе к.п.3825/1330.193,80 RSD
Њива 6.класе к.п.3825/2323.185,51 RSD
Њива 5.класе к.п.3826340.074,34 RSD
Њива 5.класе к.п.3827326.057,76 RSD
Њива 5.класе к.п.3828660.387,60 RSD
Њива 5.класе к.п.3829328.010,89 RSD
Њива 5.класе к.п.3830319.049,47 RSD
Њива 5.класе к.п.3831335.478,74 RSD
Њива 5.класе к.п.3832342.831,70 RSD
Њива 5.класе 3833663.259,85 RSD
Њива 5.класе к.п.3835624.197,26 RSD
Њива 5.класе к.п.38361.217.144,44 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.383647.449,56 RSD
Њива 5.класе к.п.3838556.412,17 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.383946.300,66 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.384432.054,30 RSD
Њива 5.класе к.п.3845255.285,53 RSD
Њива 5.класе к.п.3846592.372,73 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.384778.699,64 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.384885.937,70 RSD
Њива 5.класе к.п.3849619.027,21 RSD
Њива 4.класе к.п.3850560.433,32 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.385184.099,46 RSD
Трстук-мочвара 2.класе к.п.3857124.310,96 RSD
Њива 3.класе к.п.385837.913,69 RSD
Њива 3.класе к.п.3859188.074,90 RSD
Њива 3.класе к.п.3860359.490,74 RSD
Њива 3.класе к.п.38611.653.956,14 RSD
Њива 3.класе к.п.3862401.195,81 RSD
Њива 3.класе к.п 3863295.152,36 RSD
Њива 3.класе к.п.3865668.659,68 RSD
Њива 3.класе к.п.3868304.228,66 RSD
Њива 3.класе к.п.386981.916,56 RSD
Њива 3.класе к.п.3870279.067,76 RSD
Њива 4.класе к.п.3871280.791,11 RSD
Њива 4.класе к.п.3872/191.911,98 RSD
Њива 4.класе к.п.3872/2196.691,64 RSD
Њива 4.класе к.п.387389.614,18 RSD
Њива 4.класе к.п.3874/1306.526,46 RSD
Виноград 3.класе к.п. 3874/2110.983,72 RSD
Њива 4.класе к.п.3875254.366,41 RSD
Њива 4.класе к.п.3876665.442,76 RSD
Њива 5.класе к.п.3877656.481,34 RSD
Њива 5.класе к.п.3878652.804,86 RSD
Њива 5.класе к.п.387930.216,06 RSD
Њива 5.класе к.п.3880107.422,13 RSD
Њива 5.класе к.п.3881161.765,09 RSD
Њива 5.класе к.п.3882447.036,91 RSD
Њива 4.класе к.п.3887217.486,73 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3888200.023,45 RSD
Њива 6.класе к.п.3889254.596,19 RSD
Њива 5.класе к.п.3890254.596,19 RSD
Трстик-мочвара 2 класе к.п.3891172.679,64 RSD
Њива 4.класе к.п.3892222.886,56 RSD
Њива 4.класе к.п.3893263.442,72 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3894173.483,87 RSD
Њива 5.класе к.п.3895243.566,76 RSD
Њива 5.класе к.п.3896202.551,03 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3897205.997,73 RSD
Њива 4.класе к.п.3898278.493,31 RSD
Њива 4.класе к.п.3899304.343,55 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3900151.654,77 RSD
Њива 5.класе к.п.3901181.526,17 RSD
Њива 4.класе к.п.3905389.247,25 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3906148.667,63 RSD
Њива 5.класе к.п.3907136.489,30 RSD
Њива 5.класе к.п.3908109.605,04 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3909137.867,98 RSD
Њива 4.класе к.п.3910404.872,29 RSD
Њива 4.класе к.п.3911421.876,00 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3912135.340,40 RSD
Њива 5.класе к.п.391395.128,90 RSD
Њива 5.класе к.п.391489.614,18 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3915130.974,58 RSD
Њива 4.класе к.п.3916420.382,43 RSD
Њива 4.класе к.п.3917451.517,62 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3918136.029,74 RSD
Њива 5.класе к.п.391985.478,14 RSD
Њива 5.класе к.п.392076.172,06 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3921130.974,58 RSD
Њива 4.класе к.п.3922453.815,42 RSD
Њива 4.класе к.п.3923451.977,18 RSD
Трстик-мочавара 2.класе к.п.3924129.021,45 RSD
Њива 5.класе к.п.392569.968,00 RSD
Њива 5.класе к.п.392664.108,61 RSD
Трстик-мочвара 2.клсе к.п.3927128.791,67 RSD
Њива 4.класе к.п.3928473.461,60 RSD
Њива 5.класе к.п.393250.321,81 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3933125.574,75 RSD
Њива 4.класе к.п.3934487.248,40 RSD
Њива 4.класе к.п.3935149.356,97 RSD
Њива 4.класе к.п.3936363.052,33 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3937124.196,07 RSD
Њива 5.класе к.п.393843.658,19 RSD
Њива 5.класе к.п.393936.994,57 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3940121.668,49 RSD
Њива 4.класе к.п.3941486.214,39 RSD
Њива 4.класе к.п.3942263.327,83 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.394371.002,01 RSD
Њива 5.класе к.п.394926.080,03 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3950223.461,01 RSD
Њива 4.класе к.п.3951818.935,77 RSD
Њива 4.класе к.п.3952226.333,26 RSD
Њива 4.класе к.п.3953537.685,10 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3954112.247,51 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3955111.213,50 RSD
Њива 4.класе к.п.3956557.101,51 RSD
Њива 4.класе к.п.3957572.037,21 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.395899.954,28 RSD
Њива 4.класе к.п.3961298.024,61 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.396246.645,33 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.396382.720,79 RSD
Њива 4.класе к.п.3964563.880,02 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.397677.895,41 RSD
Њива 4.класе к.п.3977557.216,40 RSD
Њива 2.класе к.п.397859.861,48 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3982123.276,95 RSD
Њива 4.класе к.п.3983498.277,84 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.398433.892,54 RSD
Њива 5.класе к.п.398934.926,55 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3990141.889,12 RSD
Њива 4.класе к.п.3991488.167,52 RSD
Њива 4.класе к.п.3992210.708,22 RSD
Њива 4.класе к.п.3993236.903,14 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.3994145.106,04 RSD
Њива 5.класе к.п.399546.415,55 RSD
Њива 4.класе к.п.4001396.600,21 RSD
Њива 2.класе к.п.400254.917,41 RSD
Трстик.мочвара 2.класе к.п.4003129.940,57 RSD
Њива 5.класе к.п.400476.746,51 RSD
Њива 4.класе к.п.400590.533,30 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4006119.945,14 RSD
Њива 4.класе к.п.4007432.445,88 RSD
Њива 4.класе к.п.4008851.794,31 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4009234.490,45 RSD
Њива 4.класе к.п.4010222.197,22 RSD
Њива 4.класе к.п.4011285.271,82 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4012223.805,68 RSD
Њива 4.класе к.п.4013812.042,37 RSD
Њива 4.класе к.п.4014384.881,43 RSD
Трстик-мочвара 2.класе 4015107.307,24 RSD
Њива 4.класе к.п.4016161.190,64 RSD
Њива 4.класе к.п.4017173.943,43 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4018103.745,65 RSD
Њива 4.класе к.п.4019371.094,63 RSD
Њива 4.класе к.п.4020356.848,28 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4021100.988,29 RSD
Њива 4.класе к.п.4022185.547,32 RSD
Њива 4.класе к.п.4023212.891,38 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4024104.894,55 RSD
Њива 4.класе к.п.4025356.503,61 RSD
Њива 4.класе к.п.4026334.444,73 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.402794.554,45 RSD
Њива 4.класе к.п.4028213.120,91 RSD
Њива 4.класе к.п.4029468.061,78 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4030183.019,74 RSD
Њива 4.класе к.п.4031631.320,44 RSD
Њива 4.класе к.п.4033380.515,61 RSD
Њива 6.класе к.п.4033265.280,96 RSD
Њива 4.класе к.п.4034390.970,60 RSD
Њива 6.класе к.п.4034272.978,59 RSD
Њива 4.класе к.п.4035374.196,66 RSD
Њива 6.класе к.п.4035261.834,26 RSD
Њива 4.класе к.п.4036386.489,89 RSD
Њива 6.класе к.п.4036274.127,49 RSD
Њива 4.класе к.п.4039369.601,06 RSD
Њива 6.класе к.п.4039256.434,43 RSD
Њива 6.класе к.п.4043629.482,20 RSD
Њива 6.класе к.п.4044798.715,14 RSD
Њива 4.класе к.п.4045691.293,00 RSD
Њива 4.класе к.п.4046681.182,69 RSD
Њива 4.класе к.п.4047641.430,75 RSD
Њива 4.класе к.п.4048667.395,89 RSD
Њива 4.класе к.п.4049664.408,75 RSD
Њива 4.класе к.п.4050330.193,80 RSD
Њива 4.класе к.п.4051829.505,65 RSD
Њива 5.класе к.п.4056600.070,36 RSD
Њива 4.класе к.п.4057679.574,23 RSD
Њива 4.класе к.п.4058988.513,38 RSD
Њива 4.класе к.п.40591.003.219,30 RSD
Њива 4.класе к.п.4060640.396,74 RSD
Њива 4.класе к.п.4061661.651,39 RSD
Њива 4.класе к.п.4062689.569,66 RSD
Њива 4.класе к.п.4063625.001,49 RSD
Њива 4.класе к.п.4064646.256,13 RSD
Њива 4.класе к.п.4065319.164,36 RSD
Њива 5.класе к.п.4072653.494,20 RSD
Њива 5.класе к.п.4076681.872,03 RSD
Њива 5.класе к.п.4077665.902,32 RSD
Њива 5.класе к.п.4078652.460,19 RSD
Њива 5.класе к.п.4079670.268,14 RSD
Њива 5.класе к.п.4080648.668,82 RSD
Пашњак 2.класе к.п.4081727.138,68 RSD
Њива 5.класе к.п.4082/218.421.229,48 RSD
Њива 5.класе к.п.4085683.825,16 RSD
Њива 5.класе к.п.4086665.787,43 RSD
Њива 5.класе к.п.4087651.196,40 RSD
Њива 5.класе к.п.4088642.464,76 RSD
Њива 5.класе к.п.4089359.146,07 RSD
Њива 5.класе к.п.4090349.150,65 RSD
Њива 5.класе к.п.4091675.782,86 RSD
Њива 5.класе к.п.4092647.519,92 RSD
Њива 5.класе к.п.4093631.205,55 RSD
Њива 5.класе к.п.4094693.705,69 RSD
Њива 5.класе к.п.4095640.166,96 RSD
Њива 5.класе к.п.40961.359.722,90 RSD
Њива 1.класе к.п.41001.204.391,65 RSD
Њива 1.класе к.п.4101608.342,44 RSD
Њива 1.класе к.п.410278.929,42 RSD
Њива 1.класе к.п.4103611.444,47 RSD
Њива 1.класе к.п.4104592.372,73 RSD
Њива 1.класе к.п.4105340.993,46 RSD
Њива 1.класе к.п.4106330.998,03 RSD
Њива 1.класе к.п.4107616.844,30 RSD
Њива 1.класе к.п.4108/11.252.760,33 RSD
Њива 1.класе к.п.4108/2323.759,96 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4109308.249,81 RSD
Њива 1.класе к.п.41101.322.038,99 RSD
Њива 2.класе к.п.41111.074.795,76 RSD
Њива 2.класе к.п.41121.252.990,11 RSD
Њива 3.класе к.п.41131.252.990,11 RSD
Њива 4.класе к.п.4114905.218,15 RSD
Њива 4.класе к.п.4115469.900,01 RSD
Њива 4.класе к.п.4116539.408,45 RSD
Њива 5.класе к.п.4117497.473,61 RSD
Њива 5.класе к.п.4118379.826,27 RSD
Њива 5.класе к.п.4119523.553,64 RSD
Њива 5.класе к.п.4120558.480,19 RSD
Њива 5.класе к.п.4121634.996,92 RSD
Њива 5.класе к.п.41221.006.551,11 RSD
Њива 5.класе к.п.4123854.551,67 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4126730.815,16 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4127294.692,80 RSD
Њива 2.класе к.п.41284.767.704,36 RSD
Њива 4.класе к.п.4129491.039,77 RSD
Њива 4.класе к.п.41301.023.669,71 RSD
Њива 4.класе к.п.4131644.992,34 RSD
Њива 4.класе к.п.4132645.566,79 RSD
Њива 4 класе к.п.4133238.626,49 RSD
Њива 3.класе к.п.4134/1439.798,84 RSD
Њива 5.класе к.п.41361.755.748,66 RSD
Њива 4.класе к.п.4137596.623,66 RSD
Њива 5.класе к.п.4138443.245,54 RSD
Њива 5.класе к.п.4139466.338,43 RSD
Њива 5.класе к.п.41401.031.482,23 RSD
Њива 3.класе к.п.4141/11.348.808,36 RSD
Њива 6.класе к.п.4141/1264.132,06 RSD
Ливада 4.класе к.п.4141/25.419.015,65 RSD
Њива 3.класе к.п.4142991.730,30 RSD
Њива 5.класе к.п.4144/1614.431,61 RSD
Њива 5.класе к.п.4144/22.229.899,61 RSD
ЧУВАРНИЦА на рибњаку3.010.739,41 RSD
ЧУВАРНИЦА (МАЛА)153.217,88 RSD
ШТАЛА (мала)2.068.446,50 RSD
ШТАЛА (велика)4.596.547,93 RSD
НАДСТРЕШНИЦА- шупа на рибњаку1.838.619,68 RSD
Њива 5.класе к.п.4144/32.172.454,62 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4145737.249,00 RSD
Ливада 4.класе к.п.41491.090.420,79 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4150305.147,78 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.415190.073,74 RSD
Њива 6.класе к.п.4152669.923,47 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4153/132.973,42 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4153/227.688,49 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4153/381.801,67 RSD
Њива 6.класе к.п.4154/1297.565,05 RSD
Њива 6.класе к.п.4154/2302.849,99 RSD
Њива 6.класе к.п.4154/31.878.680,94 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4155618.108,09 RSD
Њива 6.класе к.п.4156/1390.970,60 RSD
Њива 6.класе к.п.4156/2404.527,62 RSD
Њива 6.класе к.п.4156/3366.958,59 RSD
Њива 1.класе к.п.4158/11.464.272,78 RSD
Њива 1.класе к.п.4158/2636.260,70 RSD
Њива 1.класе к.п.4158/3636.145,81 RSD
Њива 1.класе к.п.4158/41.073.991,53 RSD
Њива 1.класе к.п.4158/51.075.025,54 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4159268.038,32 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4160245.405,00 RSD
Њива 4.класе к.п.4161172.220,08 RSD
Њива 2.класе к.п.4163875.576,53 RSD
Њива 2.класе к.п.4164574.105,23 RSD
Њива 2.класе к.п.4165263.672,50 RSD
Њива 2.класе к.п. 4166339.499,89 RSD
Њива 2.класе к.п.4167/1711.513,64 RSD
Њива 2.класе к.п.4167/21.119.028,40 RSD
Њива 2.класе к.п.4167/3307.905,14 RSD
Њива 2.класе к.п.4168/1661.191,83 RSD
Њива 2.класе к.п.4168/2322.266,39 RSD
Њива 2.класе к.п.4169524.013,20 RSD
Њива 2.класе к.п.41701.560.205,92 RSD
Њива 2.класе к.п.4171166.130,91 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4172980.930,64 RSD
Њива 4.класе к.п.4173763.903,47 RSD
Њива 4.класе к.п.4174/1344.555,05 RSD
Њива 4.класе к.п.4174/2389.132,36 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4175/1286.962,74 RSD
Трстик-мочвара 2.класе к.п.4175/2436.467,03 RSD
Њива 2.класе к.п.4176720.130,39 RSD
Њива 2.класе к.п.4177491.614,22 RSD
Њива 2.класе к.п.4178/154.687,63 RSD
Њива 2.класе к.п.4178/216.314,38 RSD
Њива 2.класе к.п.4178/3183.479,30 RSD
Њива 2.класе к.п.4179246.668,79 RSD
Њива 2.класе к.п.418057.674,77 RSD
Њива 2.класе к.п.418171.231,79 RSD
Њива 1.класе к.п.4186476.908,30 RSD
Њива 1.класе к.п.4187298.254,39 RSD
Њива 3.класе к.п.4187365.350,13 RSD
Њива 2.класе к.п.4188318.704,80 RSD
Њива 3.класе к.п.4188350.988,89 RSD
Њива 2.класе к.п.4189304.228,66 RSD
Њива 3.класе к.п.4189331.227,81 RSD
Њива 2.класе к.п.4190313.190,08 RSD
Њива 3.класе к.п.4190353.976,03 RSD
Њива 1.класе к.п.4195109.375,26 RSD
Њива 1.класе к.п.4196264.936,29 RSD
Њива 2.класе к.п.4196320.772,82 RSD
Њива 1.класе к.п.4197379.711,38 RSD
Њива 2.класе к.п.4197323.185,51 RSD
Виноград 1.класе к.п.4198126.723,65 RSD
Њива 1.класе к.п.4199247.013,46 RSD
Њива 2.класе к.п.4199242.647,64 RSD
Њива 1.класе к.п.4200369.830,84 RSD
Њива 2.класе к.п.4200294.463,02 RSD
Њива 1.класе к.п.4212/184.329,24 RSD
Њива 2.класе к.п.4212/1148.093,18 RSD
Њива 1.класе к.п.4213/154.802,52 RSD
Њива 1.класе к.п.4213/351.815,38 RSD
Њива 1.класе к.п.421461.236,36 RSD
Њива 1.класе к.п.421545.266,65 RSD
Њива 2.класе к.п.421633.892,54 RSD
Њива 1.класе к.п.421773.414,70 RSD
Њива 2.класе к.п.4218112.821,96 RSD
Њива 2.класе к.п.4223122.932,28 RSD
Њива 2.класе к.п.4224230.813,97 RSD
Њива 1.класе к.п.4227213.006,02 RSD
Њива 1.класе к.п.422858.823,67 RSD
Њива 2.класе к.п.4229389.936,59 RSD
Њива 1.класе к.п.423063.189,49 RSD
Њива 2.класе к.п.4230265.855,41 RSD
Њива 1.класе-к.п.423171.346,68 RSD
Њива 2.класе к.п.4231264.476,73 RSD
Њива 1.класе к.п.4234195.657,63 RSD
Њива 2.класе к.п.4235428.999,18 RSD
Њива 1.класе к.п.1142/2758.618,53 RSD
Њива 3.класе к.п.2476329.964,02 RSD
Њива 1.класе к.п.3314266.200,08 RSD
Њива 1.класе к.п.1145/3687.271,86 RSD
Њива 3.класе к.п.1824/1992.419,64 RSD
Њива 3.класе к.п.2471599.381,02 RSD
Њива 3.класе к.п.2472611.444,47 RSD
Њива 3.класе к.п.2475779.873,18 RSD
Њива 3.класе к.п.2478/11.121.900,65 RSD
Њива 2.класе к.п.2483300.667,08 RSD
Њива 3.класе к.п.4134/2438.764,83 RSD
Рефлектори60.801,75 RSD
камп кућица79.802,30 RSD
њива 5.класе к.п.3489/1663.259,85 RSD
остало веш.ств.к.п.3489/25.744,50 RSD
трст.мочвара 2.класе к.п.3506178.998,59 RSD
њива 4.класе к.п.3507496.554,49 RSD
њива 3.класе к.п.3520292.624,78 RSD
трст.моч.2.класе к.п.352190.188,63 RSD
трст.моч.2 класе к.п.352284.903,69 RSD
њива 3.класе к.п.3523273.208,37 RSD
трст.моч.2.класе к.п.352698.001,15 RSD
њива 3.класе к.п.3527274.472,16 RSD
трст.моч,2.класе к.п.3534167.050,03 RSD
њива 3.класе к.п.3535488.052,63 RSD
њива 3.класе к.п.3536263.557,61 RSD
трст.мочв.2.класе к.п.353795.933,13 RSD
њива 3.класе к.п.3540480.240,11 RSD
трст.моч.2.класе к.п.3541189.683,36 RSD
њива 3.класе к.п.3555677.046,65 RSD
њива 3.класе к.п.3557679.689,12 RSD
њива 5.класе к.п.3683/2268.268,10 RSD
трст.мочв.2.класе к.п.3698239.660,50 RSD
њива 5.класе к.п.3723163.603,33 RSD
трст.моч.2.класа к.п.3724133.387,27 RSD
њива 4.класе к.п.3725353.631,36 RSD
њива 5.класе к.п.3734165.096,90 RSD
њива 4.класе к.п.3762340.074,34 RSD
трст.моч.к.п.3763110.639,05 RSD
њива 5.класе к.п.3764222.427,00 RSD
ливада 3.класе к.п.3792/130.445,84 RSD
њива 5.класе к.п.3793613.052,93 RSD
њива 4.класе к.п.3801669.808,58 RSD
њива 4.класе к.п.3805/11.194.970,67 RSD
њива 4.класе к.п.3805/291.107,75 RSD
њива 4.класе к.п.3813/1551.471,90 RSD
њива 4.класе к.п.3813/222.748,22 RSD
њива 4.класе к.п.3815/1598.921,46 RSD
њива4.класе к.п.3819640.741,41 RSD
њива 5.класе к.п.38341.302.048,13 RSD
трст.моч.2.класе к.п.384035.845,67 RSD
њива 5.класе к.п.3841373.392,43 RSD
њива 5.класе к.п.3842926.817,46 RSD
трст.мочв.2.класе к.п.3843105.928,56 RSD
њива 3.класе к.п.3855847.773,16 RSD
трст.мочв.2.класе к.п.3856149.816,53 RSD
њива 3.класе к.п.3864635.801,14 RSD
њива 3.класе к.п.3866673.255,28 RSD
њива 5.класе к.п.3883508.732,83 RSD
њива 4.класе к.п.3929472.542,48 RSD
трстик моч.2.класе к.п.3930125.919,42 RSD
њива 5.класе к.п.393156.296,09 RSD
њива 4.класе к.п.3965606.044,64 RSD
трст.мочв.2.класе к.п.396680.882,55 RSD
трстик-моч.2.класе к.п.396772.150,91 RSD
њива 4.класе к.п.3968534.697,96 RSD
трст.моч.2.класе к.п.396939.407,26 RSD
трст.моч.2.класе к.п.397959.857,68 RSD
њива 4.класе к.п.39801.035.158,71 RSD
трст.моч.2.класе к.п.3981200.023,45 RSD
трст.моч.2.класе к.п.398545.955,99 RSD
њива 4.класе к.п.3986981.734,87 RSD
трст.моч.2.класе к.п.3987269.531,89 RSD
трстик моч.2.класе к.п.398826.194,92 RSD
њива 4.класе к.п.4032384.881,43 RSD
њива 6.класе к.п.4032267.923,43 RSD
њива 5.класе к.п.4054208.065,75 RSD
њива 2.класе к.п.4183108.571,03 RSD
њива 3.класе к.п.4183215.648,49 RSD
њива 2.класе к.п.4184120.749,37 RSD
њива 3.класе к.п.4184215.648,49 RSD
њива 1.класе к.п.4211360.869,42 RSD
њива 2.класе к.п.4211302.390,43 RSD
њива 1.класе к.п.4212/2231.847,98 RSD
њива 1.класе к.п.4213/255.836,53 RSD
њива 1.класе к.п.4213/452.964,28 RSD
њива 1.класе к.п.4219106.847,68 RSD
њива 1.класе к.п.422078.354,97 RSD
њива 2.класе к.п.422134.122,32 RSD
њива 2.класе к.п.4222115.004,87 RSD
њива 2.класе к.п.4225212.661,35 RSD
њива 2.класе к.п.4226119.026,02 RSD
њива 2.класе к.п.4201131.549,03 RSD
њива 2.класе к.п.4202101.562,74 RSD
њива 1.класе к.п.420329.871,39 RSD
њива 1.класе к.п.420483.065,46 RSD
њива 1.класе к.п.420583.180,34 RSD
њива 1.класе к.п.420636.879,68 RSD
њива 1.класе к.п.420791.682,20 RSD
њива 2.класе к.п.4208119.370,69 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014