Последње освежавање базе података: 21.02.2018 - 23:22


Основне информације

Назив: Шеста продаја ст. дужника као правног лица непосредном погодбом
Место: Лесковац
Датум отварања: 09.02.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 3. Ст.383/2011
Име компаније: ЖИВИНОПРОДУКТ
Процењена вредност: 589.813.017,00 RSD


Продаја правног лица
Датум уговора о продаји: 09.02.2018
ДОО "ДОБРОВОЉЦИ" Хајдучица - 23.000.000,00
Процењена вредност: 589.813.017,00 RSD
Зграда прехрамбене индустрије - кланица (1)104.899.069,74 RSD
Зграда пословних услуга-Управа (2)11.166.865,45 RSD
Зграда техничких услуга - Котларница (3)2.791.092,80 RSD
Зграда осталих индустриских делатности - Кафилерија (4)1.992.925,06 RSD
Зграда техничких услуга - Хлоринаторска станица (5)598.625,80 RSD
Зграда техничких услуга-Зграда за дезинфекцију возила (6)299.063,47 RSD
Зграда техничких услуга - Браварска радионица (7)198.294,80 RSD
Трафостаница (8)132.944,81 RSD
Зграда водопривреде - Водоторањ (9)1.384.322,16 RSD
Помоићна зграда - Складиште угља (10)1.046.348,01 RSD
Помоћна зграда - Портирница (11) чист улаз282.476,55 RSD
Помоћна зграда (12) Хангар187.070,56 RSD
Помоћна зграда - Колска вага (1)99.770,97 RSD
Помоћна зграда - Предтретман техничких вода (1)846.806,08 RSD
Помћна зграда- шакта блог пупна станица (2)70.213,82 RSD
Портирница уз нечист улаз (3)74.828,23 RSD
Помоћна зграда -Силиос биолошки филтер (4)614.838,58 RSD
Помоћна зграда -Згушњач муља (5)152.150,72 RSD
Помоћна зграда - Базен за аерацију другог степена и таложења (6)860.524,59 RSD
Помоћна зграда - Базен за флотацију (7)52.379,76 RSD
Зграда техничких услуга - Магацин готових производа (1)5.050.905,19 RSD
Зграда техничких услуга - Mагацин сировина (2)10.368.697,72 RSD
Силос - 10000 т (3)63.188.445,23 RSD
Силос - 5000 т (4)32.495.778,02 RSD
Зграда за производњу сточне хране (5)33.812.006,49 RSD
Зграда пословних услуга - Управа (6)3.161.866,65 RSD
Зграда техничких услуга - Механичка радионица са магацином репр. матер.(7)1.196.378,61 RSD
Силос од 1000 т (8)6.769.085,95 RSD
Трафостаница (9)132.820,10 RSD
Помоћна зграда - Складиште угља (10)1.046.348,01 RSD
Некатегорисани пут (1) асвалтни пут од 6 м.299.312,90 RSD
Зграда техничких услуга - кип рампа (2)737.058,02 RSD
Шевка КО Ристовац - земљиште под објектом, кланица (1-12)1.130.779,19 RSD
Шевка КО Ристовац - земљиште уз објекат, кланивца9.873.584,30 RSD
Шевка КО Ристовац - земљиште под објектом, ФСХ (1-10)1.045.100,88 RSD
Шевка КО Ристовац - земљиште уз објекат, ФСХ5.594.656,96 RSD
Шевка КО Ристовац - земљиште под објектом (прилазни пут)278.111,57 RSD
Карафилка - шума 2. класе КО Жбевац367.656,01 RSD
Карафилка КО Жбевац - земљиште под објектом (вага)3.491,98 RSD
Карафилка - шума 2. класе КО Жбевац268.134,47 RSD
Карафилка - шума 2. класе КО Жбевац826.851,89 RSD
Карафилка КО Жбевац - земљиште под објектом, Систем отпадних вода (1-7)186.571,71 RSD
Карафилка - њива 4. класе КО Жбевац3.741.411,25 RSD
Карафилка - шума 2. класе КО Жбевац3.699.008,59 RSD
Теретно возило - ринфузер436.497,98 RSD
Прикључно возило - ринфузер224.484,68 RSD
Теретно возило - сточар436.497,98 RSD
Теретно возило - сандучар561.211,69 RSD
Приступни пут и путна мрежа кланице299.063,47 RSD
Ограда са капијом кланице415.296,65 RSD
Бунари103.886,52 RSD
Свињац698.396,77 RSD
Сушара1.124.917,65 RSD
Живинарска фарма "Доње Жапско"15.011.256,56 RSD
Живинарска фарма "Ратаје"16.863.288,80 RSD
Живинарска фарна "Дубница 2"4.650.324,76 RSD
Живинарска фарма "Паневље"30.746.917,68 RSD
Живинарска фарма "Корбевац"20.925.089,57 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 1"5.822.883,05 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 2"14.617.194,91 RSD
Живинарска фарма "Доње Жапско" - земљиште под објектом142.872,02 RSD
Живинарска фарма "Доње Жапско" - земљиште уз објекат270.279,55 RSD
Живинарска фарма "Ратаје" - земљиште под објектом176.295,30 RSD
Живинарска фарма "Ратаје" - земљиште уз објекат.243.790,36 RSD
Живинарска фарма "Дубница 2" - земљиште под објектом210.611,52 RSD
Живинарска фарма "Дубница 2" - земљиште уз објекат.271.716,25 RSD
Живинарска фарма "Паневље" - земљиште под објектом422.629,82 RSD
Живинарска фарма "Паневље" - земљиште уз објекат.562.708,25 RSD
Пољоприврено земљиште147.037,46 RSD
Живинарска фарма "Корбевац" - земљиште под објектом458.497,48 RSD
Живинарска фарма "Корбевац" - земљиште уз објекат.185.860,84 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 1" - земљиште под објектом215.062,55 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 1" - земљиште уз објекат.211.146,54 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 2" - земљиште под објектом254.821,28 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 2" - земљиште уз објекат.191.375,68 RSD
Локација "Дубница 1"1.185.524,77 RSD
ХИБРОФАРМ ДОО, Врањска Бања56.848.249,72 RSD
Линија за пријем и истовар живине3.596.743,35 RSD
Опрема за линију готове хране8.045.530,76 RSD
Опрема за линију уврећавања279.358,71 RSD
Опрема за линију палетирања279.358,71 RSD
Опрема за линију усипавања13.409,22 RSD
Опрема за линију масти558.717,41 RSD
Опрема за командну станицу10.475,95 RSD
Опрема за командну контролу1.676.152,24 RSD
Опрема за котларницу446.973,93 RSD
Опрема за сушару1.024.821,34 RSD
Пратећа опрема175.175,37 RSD
Трафостаница436.497,98 RSD
Канцеларијаска опрема220.344,18 RSD
Опрема за лабараторију55.871,74 RSD
Линија за евисцерацију3.928.481,82 RSD
Линија за паковање5.587.174,14 RSD
Котларница1.178.544,54 RSD
Кафилерија5.237.975,76 RSD
Компресорска станица1.309.493,94 RSD
Систем одпадних вода4.364.979,80 RSD
Бунари144.044,33 RSD
Остала опрема1.985.157,89 RSD
Опрема трафостанице654.746,97 RSD
Управа кланице- опрема по спецификацији914.899,77 RSD
Доставно возило ПАНДА ВАН269.381,61 RSD
Живинарска фарма "Ристовац"16.456.267,68 RSD
Живинарска фарма "Ристовац"1.797.465,01 RSD
Опрема за допрему и пријем -складиштење сировина -ФСХ2.112.650,22 RSD
Опрема за транспорт сировина до малих и великих силоса -ФСХ9.317.361,16 RSD
Линија за млевење сировина -ФСХ3.521.915,13 RSD
Живинарска фарма "Бујковац 2"340.446,69 RSD
Живинарска фарма "Корбевац"1.674.156,51 RSD
Живинарска фарма "Паневље"1.568.444,05 RSD
Живинарска фарма "Ратаје"838.265,69 RSD
Живинарска фарма "Доње Жапско"662.828,42 RSD
Живинарска фарма "Ристовац"147.835,63 RSD
Канцеларијска опрема517.187,75 RSD
Остало земљиште (Врањска Бања)9.610.937,23 RSD
Производни објекат (фарма)10.892.582,60 RSD

Документа

Oglas ZIVINOPRODUKT 6. PRODAJA 9.1.2018..docНазад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014