Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:23


Основне информације

Назив: Четврто јавно надметање
Место: Лесковац
Датум отварања: 19.01.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст.31/2014
Име компаније: МИТА
Процењена вредност: 96.467.490,00 RSD


Група 2
Датум отказивања: 27.12.2017
Нико није купио продајну документацију до истека рока
Списак имовинеПроцењена вредност: 96.467.490,00 RSD
Земљиште под објектом 1617.400,00 RSD
Земљиште под објектом 281.000,00 RSD
Земљиште под објектом 381.000,00 RSD
Земљиште под објектом 4183.600,00 RSD
Земљиште под објектом 581.000,00 RSD
Њива 1. класе на КП 2671.987.200,00 RSD
РОВ на КП 267106.200,00 RSD
Зграда пословних услуга - МЛИН, Објекат 158.159.080,00 RSD
Зграда пословних услуга - Силос, Објекат 22.227.500,00 RSD
Зграда пословних услуга - Силос, Објекат 32.227.500,00 RSD
Зграда пословних услуга - МЛИН, Објекат 45.765.040,00 RSD
Зграда пословних услуга - Силос, Објекат 52.227.500,00 RSD
Надстрешница на КП 2671.618.650,00 RSD
Пужни транспортер са носећомм конструкцијом150.000,00 RSD
Пужни транспортер за расподелу пшенице112.500,00 RSD
Засун са ручним покретањем10.000,00 RSD
Комора за нечисту пшеницу540.000,00 RSD
Засун са ручним покретањем са ланцима54.000,00 RSD
Кош од челичног лима36.000,00 RSD
Дозатор за процентуално додавање пшенице24.000,00 RSD
Погон за процентуални додавач7.000,00 RSD
Цевна осовина за повезивање погона за дозирање18.000,00 RSD
Пужни транспортер L=7,5m130.000,00 RSD
Пужни транспортер L=2,5 m45.000,00 RSD
Елеватор висине 20m500.000,00 RSD
Асиметрична скретница са ручним окретањем6.000,00 RSD
Проточна вага са улазним и излазним кошем350.000,00 RSD
Цевни магнет15.000,00 RSD
Аспиратор са асорпционом комором70.000,00 RSD
Циклон одвајач80.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска70.000,00 RSD
Аспирациони колектор25.000,00 RSD
Асиметрична скретница са ручним окретањем50.000,00 RSD
Суви одвајач камена40.000,00 RSD
Циклонски одвајач320.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска, снаге Р=3kW55.000,00 RSD
Аспирациони колектор од челика дебљине 1mm28.800,00 RSD
Асиметрична скретница са ручним окретањем ф100mm5.000,00 RSD
Тријер220.000,00 RSD
Асиметрична преклопка са ручним окретањем12.000,00 RSD
Магнет апарат50.000,00 RSD
Вертикална рибалица 150.000,00 RSD
Аспирациона комора200.000,00 RSD
Циклонски одвајач 0,37 kW60.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска70.000,00 RSD
Асиметрична скретница са ручним окретањем - ОТПАД4.000,00 RSD
Систем за квашење пшенице у микропроцесној техници100.000,00 RSD
Пријемни кош са доњим и горњим показивачима нивоа30.000,00 RSD
Проточна вага за сирову пшеницу110.000,00 RSD
Мерна јединица за одређивање влаге у протоку80.000,00 RSD
Пуж за квашење са интензивним косим кретањем материјала240.000,00 RSD
Уређај за дозирање воде са манометром и програматором70.000,00 RSD
Контролна јединица за мерење додате влаге260.000,00 RSD
Пужни транспортер ф150 mm, L=2,6 m114.000,00 RSD
Засун са ручник покретањем, са ланцима3.000,00 RSD
Коморе за одлежавање навлажене пшенице360.000,00 RSD
Дозатор за процентуално дозирање навлажене пшенице240.000,00 RSD
Погон дозатора, мото-редуктор 1,1 kW9.000,00 RSD
Елеватор200.000,00 RSD
Пужни транспортер L=3m80.000,00 RSD
Вертикална рибалица за микрочишћење пшенице230.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска75.000,00 RSD
Аспирациона мрежа од лима дебљине 1 mm6.000,00 RSD
Други кош изнад првог крупача60.000,00 RSD
Засун са ручним покретањем, са ланцима3.000,00 RSD
Ваљна столица6.000.000,00 RSD
Крупач од 7,5kW70.000,00 RSD
Крупач од 5,5 kW50.000,00 RSD
Мељач од 4kW54.000,00 RSD
Мељач од 5,5kW75.000,00 RSD
Растављач од 5,5 kW50.000,00 RSD
Естрамултус погонски каиш5.000,00 RSD
Челична носећа конструкција120.000,00 RSD
Шестоделно планско сито200.000,00 RSD
Челична носећа конструкција планских сита25.000,00 RSD
Дупли пужни транспортер ф10070.000,00 RSD
Челична носећа конструкција планских сита56.500,00 RSD
Чистилица крупица са три нова сита150.000,00 RSD
Дупли вргач мекиња са решетком60.000,00 RSD
Аспирациона чистилица крупице и вргача мекиња50.000,00 RSD
Филтер површине 24 m280.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска90.000,00 RSD
Аспирациони колектор од челика дебљине 1 mm15.000,00 RSD
Троструки сабирни пуж за брашно120.000,00 RSD
Засун са ручним покретањем са ланцима12.000,00 RSD
Троделни разделник22.000,00 RSD
Челична носећа конструкција троделног пужа6.000,00 RSD
Пужни транспортер за мекиње и сточно брашно70.000,00 RSD
Челична носећа конструкција (20 kg)2.000,00 RSD
Пнеуматски ритер150.000,00 RSD
Пнеуматски вентилатор од 85 m3/min60.000,00 RSD
Колектор пнеуматског транспорта32.000,00 RSD
Вертикални вентили пнеуматског транспорта27.000,00 RSD
Контролна стакла са две гумене манжетне према цеви 6*19114.000,00 RSD
Цоклонети пнеуматског транспорта са регулатором ваздуха19.000,00 RSD
Уставе циклонета са стакленим цилиндром19.000,00 RSD
Погон устава мото-редуктором снаге 1,1 kW35.000,00 RSD
Клупа за ношење циклонета устава и погона (даска 5,5 x 0,3m)1.600,00 RSD
Клупа за ношење циклонета устава и погона (даска 1,2 x 0,3m)1.500,00 RSD
Пужни транспортер ф120mm90.000,00 RSD
Ваљна столица дужине 800 mm850.000,00 RSD
Компресор за ваздух 1200 l/min, 7,5-10 bar, 11kW300.000,00 RSD
Цевна инсталација за развод ваздуха8.000,00 RSD
Клупа са два грла и брзовезујућом кором5.000,00 RSD
Прстенасте спојнице ф10060.000,00 RSD
Контролници са гуменим поклопцем ф10010.000,00 RSD
Асиметрична скретница са ручним окретањем ф1003.000,00 RSD
Елеватор од 15 t/h360.000,00 RSD
Пужни транспортер од 15 t/h180.000,00 RSD
Коморе за брашно 7-1254.000,00 RSD
Мешалица за брашно450.000,00 RSD
Носећа конструкција од челичних профила35.000,00 RSD
Пужни транспортер од 7,5 t/h45.000,00 RSD
Филтер за аспирацију комора транспортних уређаја и вага за уврећавање 15 m2110.000,00 RSD
Аспирациони колектор од челичног лима дебљине 1 mm16.000,00 RSD
Вентилатор средњег притиска од 70 m3/min.60.000,00 RSD
Вага са дуплом пунилицом за брашно140.000,00 RSD
Дозирни пуж за брашно40.000,00 RSD
Вага15.000,00 RSD
Излазни кош - са два излаза1.000,00 RSD
Транспортна трака са ролницама60.000,00 RSD
Пунилица са вентил пуњачем врећа35.000,00 RSD
Енергетски командни пулт за опслуживањесистема мерења и уврећавање260.000,00 RSD
Покретна транспортна трака за испоруку врећа брашна80.000,00 RSD
Контролна подна вага са округлом главом одваге до 100 kg20.000,00 RSD
Вага за уврећавање мекиња15.000,00 RSD
Улазни кош са горњим показивачем нивоа и одзрачном кесом4.000,00 RSD
Вага10.000,00 RSD
Пунилица са механизмом за пуњење отворених врећа30.000,00 RSD
Клизна рава за спуштање врећа2.000,00 RSD
Уећај за рефузно издвајање брашна50.000,00 RSD
Носећа конструкција за рефузно издвајање12.000,00 RSD
Гравитационе цеви ф120 mm , дужине 50 m48.000,00 RSD
Спојнице за ф200 mm са два вијка90.000,00 RSD
Контролници са гуменим поклопцем ф200 mm20.000,00 RSD
Пакерица за паковања од 1kg180.000,00 RSD
Трафо станица ТС 10/04 kV IX 630 kVA2.300.000,00 RSD
Колска вага носивости 80 t550.000,00 RSD
Кип рампа са два хидраулична цилиндра230.000,00 RSD
Пужни транспортер ф150 mm, дужине 8 m70.000,00 RSD
Млин са пужним транспортером110.000,00 RSD
Корито пужног транспортера дужине 3 m5.000,00 RSD
Пужни транспортер дужине 3 m , са погоном 1,1 kW30.000,00 RSD
"Сика" - МоноТоп 610, у врећама од 25кг30.000,00 RSD
"СИКА" флоор2530W, компонента А, од 12,6 кг9.000,00 RSD
"СИКА" флоор2530W, компонента Б, од 12,6 кг4.500,00 RSD
ГЕБА ваис, врећа од 25 кг2.500,00 RSD
Пшенично брашно Т850, паковање од 5кг4.500,00 RSD
Пшенично брашно Т500, паковање од 5кг3.750,00 RSD
Пшенично брашно Т850, паковање од 25 кг15.750,00 RSD
Пшенично брашно Т500, паковање од 25 кг2.250,00 RSD
Пшенично брашно Т400, паковање од 25 кг3.000,00 RSD
Пшенично брашно Т400, паковање од 5 кг1.800,00 RSD
Кесе за брашно од 5кг2.400,00 RSD
Папирне вреће за брашно од 25кг1.400,00 RSD
Столица стара, у употреби400,00 RSD
Радни сто стари, у употреби400,00 RSD
Грејалица, стара, кварцна500,00 RSD
Киоск црвени класични0,00 RSD
Клима уређај6.000,00 RSD
Радни сто канцеларијски2.000,00 RSD
Столица канцеларијска, у употреби900,00 RSD
Полица за регистраторе, већа1.000,00 RSD
Полица за регистраторе, мања1.800,00 RSD
Ормар двокрилни0,00 RSD
Фрижидер, у употреби2.000,00 RSD
Судопера једноделна са славином, у употрби3.000,00 RSD
Мањи уградни шпорет са две рингле2.000,00 RSD
Висећа полица600,00 RSD
Телефон фиксни, Панасоник300,00 RSD
Столица канцеларијска , старо, за расход300,00 RSD
Полица висока, стара1.000,00 RSD
"Пресинг" 500мл, Жупа Крушевац17.750,00 RSD
Столице старе, за расход300,00 RSD
Музичка мини-линија КОНИКС1.000,00 RSD
Филтери за уље, разни2.000,00 RSD
Филтер за ваздух за аутомобил200,00 RSD
Филтер ваздуха за камион400,00 RSD
Филтер ваздуха за камион1.200,00 RSD
Филтер ваздуха за камион700,00 RSD
Филтер ваздуха за камион800,00 RSD
Конац за ушивање врећа6.200,00 RSD
Потапајућа пумпа за воду2.000,00 RSD
Усисивач, стари400,00 RSD
Електромотор-скинут1.000,00 RSD
Ситни резервни делови и шрафови у гомили5.000,00 RSD
Компресор "Турбо50"3.000,00 RSD
Сто од лима, стари1.000,00 RSD
Столице, у употреби600,00 RSD
Гардеробери од лима6.000,00 RSD
Брашно Т400, паковање од 1кг4.020,00 RSD
Папирне кесе за брашно Т500 од 5кг, паковање од 300 комада10.800,00 RSD
Папирне кесе за брашно Т850 од 5кг, паковање од 300 комада10.500,00 RSD
Папирне кесе за брашно Т400 од 1кг, паковање од 2000 комада36.000,00 RSD
Папирне кесе за брашно Т400 од 5кг, паковање од 2000 комада6.000,00 RSD
Сито за брашно6.900,00 RSD
Брашно Т400, паковано по 1кг5.100,00 RSD
Нечисто жито - ломљена пшеница, вреће од око 30 кг105.000,00 RSD
Хидрант спољни са ормарићем12.000,00 RSD
ПП апарат Ц9А12.000,00 RSD
ПП апарат Ц02/53.000,00 RSD
Зидни ормарић, хидрант9.000,00 RSD
Пшеница, меркантилна0,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014