Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Основне информације

Назив: продаја правног лице непосредном погодбом
Место: Ваљево
Датум отварања: 20.02.2018
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст.бр.567/11
Име компаније: Стечајна маса КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА
Процењена вредност: 596.869.705,00 RSD


Продаја правног лица
Датум уговора о продаји: 02.03.2018
ИВА АГРАР - 50.000.000,00
Процењена вредност: 596.869.705,00 RSD
Контејнер 1- монтажни објекат1.047.435,64 RSD
Контејнер 2-монтажни објекат1.047.435,64 RSD
Контејнер 3-монтажни објекат1.047.435,64 RSD
Магацин са надстрешицом1.608.733,21 RSD
Надстрешица уз контејнер106.609,23 RSD
Надстрешица уз контејнер- жичана106.609,23 RSD
Магацин експлозива8.032.493,40 RSD
Магацин експлозива-портирница799.569,19 RSD
Помоћна зграда- WC79.956,92 RSD
Плато за прављење бетонских блокова533.046,13 RSD
Приступна рампа- помоћна просторија639.655,35 RSD
Приступна рампа-бункер за пријем камена5.187.859,65 RSD
Комадна кућица-простор за производњу186.566,14 RSD
Комадна кућица-радионица186.566,14 RSD
Комадна кућица- бункер за одсев426.436,90 RSD
Цистерна за нафту 12м880.592,20 RSD
Аутомат за точење горива266.523,06 RSD
Цистерна за нафту 1213.218,45 RSD
Цистерна за нафту 2213.218,45 RSD
Цистерна за нафту четвртаста213.218,45 RSD
Компресор ДГМ532.193,25 RSD
ВАП за прање53.304,61 RSD
Клипна пумпа са ус.кор.692.959,96 RSD
Електромотор37.313,23 RSD
Кашика од багера266.523,06 RSD
Мотор од КАМАЗа266.523,06 RSD
Доњи строј-транс.гусен.533.046,13 RSD
Диференцијал КАМАЗа106.609,23 RSD
Постројење за произв. 1- чељусна дробилица FAGRAM SM3.731.322,89 RSD
Постројење за произв. 1-електромотор 30 KW319.827,68 RSD
Постројење за произв. 1- додавач вибро1.332.615,32 RSD
Постројење за произв. 1- млин чекићар6.929.599,64 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 11 KW133.261,53 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 110 KW1.599.138,38 RSD
Постројење за произв. 1- вибро сито 4 KW3.997.845,95 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 11 KW133.261,53 RSD
Постројење за произв. 1- сито на фракцијама10.660.922,53 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор133.261,53 RSD
Постројење за произв. 1- мало сито533.046,13 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1924/134.546.724,79 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 1,1 KW15.991,38 RSD
Постројење за произв. 1- тракасти транспортер 1533.046,13 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 5,5 KW79.956,92 RSD
Постројење за произв. 1-тракасти транспортер3.198.276,76 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 3 KW127.931,07 RSD
Постројење за произв. 1-тракасти транспортер2.665.230,63 RSD
Постројење за произв. 1- електромотор 2,2 KW85.287,38 RSD
Постројење за произв. 1- електропостројење (8 ормара)159.913,84 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1925/342.800.672,20 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/415.813.202,47 RSD
Постројење за произв. 2- чељусна дробилица са бунк. и додав.18.656.614,43 RSD
Постројење за произв. 2- електромотор 90 KW692.959,96 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/54.217.514,26 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/68.300.039,91 RSD
Постројење за произв. 2- млин са гредама29.317.536,96 RSD
Постројење за произв. 2- електромотор 160 KW1.066.092,25 RSD
Постројење за произв. 2- двослојно сито-вобро2.665.230,63 RSD
Постројење за произв. 2- електромотор 11 KW106.609,23 RSD
Постројење за произв. 2- тракасти транспортер 1799.569,19 RSD
Постројење за произв. 2- електромотор 7 KW95.948,30 RSD
Постројење за произв. 2- тракасти транспортер5.330.461,26 RSD
Постројење за произв. 2- електромотор 4,5 KW511.724,28 RSD
Цистерна 3м3266.523,06 RSD
Цистерна око 10м3533.046,13 RSD
Разводни електроормари53.304,61 RSD
Стубна трафостаница1.599.138,38 RSD
Трафостаница7.995.691,90 RSD
Булдозер утоваривач KOMATSU4.264.369,01 RSD
ФАП цистерна 13/141.131.043,92 RSD
Каросерија камаз106.609,23 RSD
Каросерија камаз106.609,23 RSD
Камаз-предњи трап53.304,61 RSD
Камаз теретни319.827,68 RSD
Мењач од камаза133.261,53 RSD
Биндер сито533.046,13 RSD
Чељусне плоче31.982,77 RSD
Сито 4м21.321,85 RSD
Сито 3м31.982,77 RSD
Бренер26.652,31 RSD
Боца за кисеоник106.609,23 RSD
Боца53.304,61 RSD
Црево за бренер15.991,38 RSD
Рефлектор692.959,96 RSD
Отпад-транспортне траке 600мм5.330,46 RSD
Отпад-транспортне траке 500мм5.330,46 RSD
Отпад-отпадно гвожђе106.609,23 RSD
Отпад-електрични каблови53.304,61 RSD
Отпад-алуминијумски кабл79.956,92 RSD
Сушач 150л639.655,35 RSD
Фискална каса31.982,77 RSD
Радни сто31.982,77 RSD
Ормар47.974,15 RSD
Фотеља26.652,31 RSD
Двосед26.652,31 RSD
Тапацирана клупа15.991,38 RSD
Радијатор уљни21.321,85 RSD
Клима уређај53.304,61 RSD
Плинска пећ26.652,31 RSD
Столица5.330,46 RSD
Метални сто21.321,85 RSD
Дизалица ел. 500 кг266.523,06 RSD
Пластични резервоар за воду7.995,69 RSD
Канцеларијски сто5.330,46 RSD
Клупа10.660,92 RSD
Електр.исправан10.660,92 RSD
Електромотор 11 KW319.827,68 RSD
Електромотор 3-5 KW213.218,45 RSD
Електромотор 3-5 kw без редуктора37.313,23 RSD
Хидраулична дизалица 5t26.652,31 RSD
Хидраулично црево DN 1979.956,92 RSD
Рефлектор53.304,61 RSD
Ваздушни филтер10.660,92 RSD
Филтер за уље и гориво50.639,38 RSD
Уложак за филтер9.594,83 RSD
Инструмент за мерење притиска159.913,84 RSD
Електроопрема(осигурачи и др.)13.859,20 RSD
Четкице за млин15.991,38 RSD
Носачи четкице за млин11.193,97 RSD
Носачи за осигурач у ТС31.982,77 RSD
Електрода ЕВБ 5010.660,92 RSD
Сијалица за рефлектор10.660,92 RSD
Бочно стакло26.652,31 RSD
Каиш клинасти разни426.436,90 RSD
Мртве осовине од камиона15.991,38 RSD
Кардан15.991,38 RSD
Крст кардана21.321,85 RSD
Прирубница кардана21.321,85 RSD
Бош пумпа камаз106.609,23 RSD
Тристоп-ваздушни јастук15.991,38 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/711.463.993,83 RSD
Ваздушни вентил за камаз26.652,31 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/811.463.993,83 RSD
Опруга за сито37.313,23 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/1012.385.854,46 RSD
Осовина за млин-чекић63.965,54 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п. 1929/1112.912.631,97 RSD
Шипка за штеловање чељусти7.995,69 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/1624.906.697,53 RSD
Виљушка за млин-чекић10.660,92 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/1812.922.509,31 RSD
Лежај за тракасти транспортер37.313,23 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/299.877.078,20 RSD
Осигурач за ТС1.599,14 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/309.719.046,02 RSD
Завртањ М 241.599,14 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/3112.234.405,40 RSD
Матица М24959,48 RSD
Завртањ М331.119,40 RSD
Ланчаник редуктора85.287,38 RSD
Гумени лежај2.132,18 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1929/32790.166,26 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1930/217.673.384,19 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.193215.829.662,93 RSD
Резервоар за хидраулик компл.10.660,92 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.193325.917.454,26 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п. 193461.468.347,33 RSD
Пумпа од хидраулике53.304,61 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1935/114.983.526,83 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.19367.519.751,00 RSD
Црева за багер53.304,61 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1937/15.817.596,13 RSD
Монофазни продужни кабл са мотал.5.330,46 RSD
Виљушкасти кључ 6515.991,38 RSD
Виљушкасти кључ под пр.угл.5513.326,15 RSD
Виљушкасти кључ под пр.угл.41-4613.326,15 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.193832.976.269,62 RSD
Виљ.окасти кључ 3610.660,92 RSD
Виљ.окасти кључ 3215.991,38 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.193911.740.554,15 RSD
Окасти кључ 30-322.665,23 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.1940/21.307.066,42 RSD
Француски кључ до 465.330,46 RSD
Виљ.окасти кључеви разни10.660,92 RSD
Кључ цевасти 21-24533,05 RSD
К.О. Осеченица ЛН 903-к.п.195427.899.453,02 RSD
Кључ цевасти 552.665,23 RSD
Кључ цевасти 462.132,18 RSD
Чекић 10кг5.330,46 RSD
Чекић 5кг2.665,23 RSD
Чекић 0,800 кг1.066,09 RSD
Радафцигер5.330,46 RSD
Отпадно гвожђе53.304,61 RSD
Ручна дизалица 500 кг53.304,61 RSD
Хидрол уље133.261,53 RSD
Далековод5.330.461,26 RSD
Лабораторијска опрема- ПВЦ посуде мање1.439,22 RSD
Лабораторијска опрема-ПВЦ посуде веће1.705,75 RSD
Лабораторијска опрема- ПВЦ лопатица159,91 RSD
Лабораторијска опрема- лимене посуде ф241.066,09 RSD
Лабораторијска опрема- лимене посуде ф 26799,57 RSD
Лабораторијска опрема-гарнитура сита у металном и дрвеном раму53.304,61 RSD
Лабораторијска опрема- гарнитура сита за мокро расејавање15.991,38 RSD
Лабораторијска опрема- прецизна вага NV 2200 CC133.261,53 RSD
Лабораторијска опрема- прецизна вага NV12100G106.609,23 RSD
Ормар троделни42.643,69 RSD
Сто42.643,69 RSD
Клупе21.321,85 RSD
Столица3.198,28 RSD
Ватрогасни апарат 10л5.330,46 RSD
Ватрогасни апарат 5л5.330,46 RSD
Ватрогасни апарат С910.660,92 RSD
Грађевинска колица13.326,15 RSD
Фрижидер15.991,38 RSD
Електрична пећ10.660,92 RSD
Судопера дводелна10.660,92 RSD
Висећи кухињски део31.982,77 RSD
Улазна рампа15.991,38 RSD
Гранулација-Камени агрегат 16-320,00 RSD
Гранулација-Камени агрегат 0-40,00 RSD
Одсев 0-320,00 RSD
Гранулација-Камени агрегат 4-80,00 RSD
Гранулација-Камени агрегат 8-160,00 RSD
Гранулација -Камени агрегат 0-63 друга класа0,00 RSD
Туцаник 31-630,00 RSD
Одсев 0-630,00 RSD
Ризла 0-320,00 RSD
Гранулација 0-150 мм /друга класа0,00 RSD
Гранулација 63-1500,00 RSD
Ломљен камен негранулисани0,00 RSD
Квадра0,00 RSD
Лабораторијска опрема-чинија10.127,88 RSD
Метални сто10.660,92 RSD
ПЕЖО 106 ХНД533.046,13 RSD
Цемент 50/10,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1925/10,00 RSD
К.О. Осеченица-к.п.1931/20,00 RSD
К.О. Осеченица-к.п.1931/10,00 RSD
К.О. Осеченица кп.1927/170,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1963/60,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1963/40,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1929/10,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1963/50,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1929/120,00 RSD
К.О. Осеченица -к.п.1929/190,00 RSD
Гориво -евро дизел0,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014