Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:49


Основне информације

Назив: Јавно надметање (четврто по реду)
Место: Нови Сад
Датум отварања: 07.12.2017
Број артикала за продају: 2
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 34/2010
Име компаније: СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ - У СТЕЧАЈУ
Процењена вредност: 23.912.499,03 RSD


1
Списак имовинеПроцењена вредност: 6.208.736,84 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/2399.168,00 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/3393.984,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/4399.168,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/5396.576,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/60,00 RSD
на к.п.5422/7објекат пољопривреде - магацин468.504,00 RSD
к.п.5422/8 објекат пољопривреде-свињци (прашчарник,објекат без крова)357.696,00 RSD
к.п.5422/9 зграда пољопривреде(ветеринарска кућа)159.408,00 RSD
објекат пољопривреде (свињци)-к.п.5422/11188.784,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/10407.376,00 RSD
објекат пољопривреде-к.п.5422/12411.350,40 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/13457.056,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/14404.395,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/15419.299,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/16423.273,60 RSD
к.п.5422/18 објекат пољопривреде-свињци (урушено,постоје само зидови)198.072,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/17576.288,00 RSD
к.п.5422/19 објекат пољопривреде (хидрофорска кућица)19.656,00 RSD
к.п.5422/20 објекат пољопривреде (урушен)3.024,00 RSD
к.п.5422/19 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом280,80 RSD
к.п.5422/20 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом151,20 RSD
к.п.4854/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.980,80 RSD
к.п.4854/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.990,56 RSD
к.п.4854/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом993,60 RSD
к.п.4854/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.275,17 RSD
к.п.4854/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом6.120,58 RSD
к.п.4854/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом21.720,10 RSD
к.п.4854/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.532,83 RSD
к.п.4854/14 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.002,69 RSD
к.п.4854/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.691,81 RSD
к.п.7651 грађевинско земљиште изван грађ.подручја20.918,30 RSD
2
Списак имовинеПроцењена вредност: 17.707.263,19 RSD
породична стамбена зграда-кп.4854/2293.760,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/3295.920,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/4298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/5298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/6306.720,00 RSD
к.п.4854/7 објекат пољопривреде (магацин-продаввница)388.800,00 RSD
к.п.4854/8 објекат пољопривреде(отворен хангар,пола цигла,пола стубови)1.477.440,00 RSD
објекат пољопривреде (вага)-к.п.4854/9432.000,00 RSD
к.п.4854/10 објекат пољопривреде (мешаона сточне хране)1.415.232,00 RSD
објекат пољопривреде(штала)-к.п.4854/11465.696,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/121.416.528,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/131.029.672,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/14913.248,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/15892.944,00 RSD
к.п.4854 пумпа за воду-бунар0,00 RSD
к.п. 7646 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.7650 породична стамбена зграда,бр.згр.1 (објекат срушен)170.294,40 RSD
к.п.7650 помоћна зграда (бр.згр.2-објекат срушен)54.604,80 RSD
к.п.7651 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.5422/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја2.562.840,00 RSD
к.п.5422/2 остало земљиште-земљиште под зградом,објектом3.326,40 RSD
к.п.5422/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.283,20 RSD
к.п.5422/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.326,40 RSD
5422/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом5.205,60 RSD
к.п.5422/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом11.923,20 RSD
к.п.5422/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом1.771,20 RSD
к.п.5422/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.856,00 RSD
к.п.5422/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом4.104,00 RSD
к.п.5422/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.942,40 RSD
к.п.5422/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.936,00 RSD
к.п.5422/14остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.791,20 RSD
к.п.5422/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.115,20 RSD
к.п.5422/16 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.201,60 RSD
к.п.5422/17 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.528,00 RSD
к.п.5422/18 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.829,60 RSD
к.п.4854/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја4.833.267,84 RSD
к.п.4854/2 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.702,59 RSD
к.п.4854/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.722,46 RSD
к.п.4854/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.821,82 RSD
к.п.7646 грађевинско земљиште изван грађ.подручја9.923,47 RSD
к.п.7650 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја25.230,53 RSD
1
Датум отказивања: 07.12.2017
Нико није откупио продајну документацију па је продаја целине 1 из огласа проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 8.756.100,00 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/2399.168,00 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/3393.984,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/4399.168,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/5396.576,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/60,00 RSD
на к.п.5422/7објекат пољопривреде - магацин468.504,00 RSD
к.п.5422/8 објекат пољопривреде-свињци (прашчарник,објекат без крова)357.696,00 RSD
к.п.5422/9 зграда пољопривреде(ветеринарска кућа)159.408,00 RSD
објекат пољопривреде (свињци)-к.п.5422/11188.784,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/10407.376,00 RSD
објекат пољопривреде-к.п.5422/12411.350,40 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/13457.056,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/14404.395,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/15419.299,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/16423.273,60 RSD
к.п.5422/18 објекат пољопривреде-свињци (урушено,постоје само зидови)198.072,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/17576.288,00 RSD
к.п.5422/19 објекат пољопривреде (хидрофорска кућица)19.656,00 RSD
к.п.5422/20 објекат пољопривреде (урушен)3.024,00 RSD
к.п.5422/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја2.562.840,00 RSD
к.п.5422/2 остало земљиште-земљиште под зградом,објектом3.326,40 RSD
к.п.5422/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.283,20 RSD
к.п.5422/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.326,40 RSD
5422/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом5.205,60 RSD
к.п.5422/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом11.923,20 RSD
к.п.5422/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом1.771,20 RSD
к.п.5422/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.856,00 RSD
к.п.5422/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом4.104,00 RSD
к.п.5422/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.942,40 RSD
к.п.5422/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.936,00 RSD
к.п.5422/14остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.791,20 RSD
к.п.5422/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.115,20 RSD
к.п.5422/16 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.201,60 RSD
к.п.5422/17 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.528,00 RSD
к.п.5422/18 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.829,60 RSD
к.п.5422/19 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом280,80 RSD
к.п.5422/20 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом151,20 RSD
2
ЧАНЧАР МИЛОДРАГ - 3.181.279,80, ХАЈДАРЕВИЋ ИДРИЗ и НИЦЕВИЋ СУЛЕЈМАН КОНЗОРЦИЈУМ - 3.031.279,80Процењена вредност: 15.156.399,03 RSD
породична стамбена зграда-кп.4854/2293.760,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/3295.920,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/4298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/5298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/6306.720,00 RSD
к.п.4854/7 објекат пољопривреде (магацин-продаввница)388.800,00 RSD
к.п.4854/8 објекат пољопривреде(отворен хангар,пола цигла,пола стубови)1.477.440,00 RSD
објекат пољопривреде (вага)-к.п.4854/9432.000,00 RSD
к.п.4854/10 објекат пољопривреде (мешаона сточне хране)1.415.232,00 RSD
објекат пољопривреде(штала)-к.п.4854/11465.696,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/121.416.528,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/131.029.672,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/14913.248,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/15892.944,00 RSD
к.п. 7646 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.7650 породична стамбена зграда,бр.згр.1 (објекат срушен)170.294,40 RSD
к.п.7650 помоћна зграда (бр.згр.2-објекат срушен)54.604,80 RSD
к.п.7651 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.4854/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја4.833.267,84 RSD
к.п.4854/2 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.702,59 RSD
к.п.4854/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.722,46 RSD
к.п.4854/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.821,82 RSD
к.п.4854/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.980,80 RSD
к.п.4854/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.990,56 RSD
к.п.4854/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом993,60 RSD
к.п.4854/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.275,17 RSD
к.п.4854/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом6.120,58 RSD
к.п.4854/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом21.720,10 RSD
к.п.4854/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.532,83 RSD
к.п.4854/14 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.002,69 RSD
к.п.4854/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.691,81 RSD
к.п.7646 грађевинско земљиште изван грађ.подручја9.923,47 RSD
к.п.7650 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја25.230,53 RSD
к.п.7651 грађевинско земљиште изван грађ.подручја20.918,30 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014