Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:49


Основне информације

Назив: Јавно надметање (четврто по реду)
Место: Нови Сад
Датум отварања: 07.12.2017
Број артикала за продају: 4
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 33/2010
Име компаније: 9.ОКТОБАР У СТЕЧАЈУ
Процењена вредност: 1.249.926,82 RSD


1
Теофанов Зорица - 26.536,90Процењена вредност: 132.684,48 RSD
к.п.413/7 помоћне зграде број 1 (објекти срушени)-К.П.Карађ.8017.625,60 RSD
к.п.413/7 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-К.П.Кар.22.265,28 RSD
к.п.413/7-помоћна зграда (шупа)26.265,60 RSD
к.п.413/7 помоћна зграда (шупа)48.384,00 RSD
к.п.413/7 помоћна зграда (шупа)18.144,00 RSD
2
Датум отказивања: 07.12.2017
Нико није откупио продајну документацију па је продаја проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 65.264,40 RSD
к.п.655 породична стам.зграда бр.1 срушена-9.Јануар 0,00 RSD
к.п.655 породична стамбена зграда број 2-9.јануар 43.848,00 RSD
к.п.655 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-9.јануар21.416,40 RSD
3
Датум отказивања: 07.12.2017
Нико није откупио продајну документацију па је продаја проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 455.621,76 RSD
к.п.718 зграда пољопривреде-магацин за жито (стари млин)-К.П.1.Карађорђевића 97438.048,00 RSD
к.п.718 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-17.573,76 RSD
4
Датум отказивања: 07.12.2017
Нико није откупио продајну документацију па је продаја проглашена неуспелом.
Списак имовинеПроцењена вредност: 596.356,18 RSD
к.п.1162 помоћна зграда-кућа са локалом-Светог Саве 182575.424,00 RSD
к.п.1162 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-С.Саве 19.832,18 RSD
фотеља300,00 RSD
столица350,00 RSD
телефонски апарат50,00 RSD
сто писаћи400,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014