Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:49


Основне информације

Назив: Шеста продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања
Место: Београд
Датум отварања: 28.12.2017
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Бр.5.Ст.141/2012
Име компаније: "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА"
Процењена вредност: 98.214.690,40 RSD


Продаја правног лица
Списак имовинеПроцењена вредност: 98.214.690,40 RSD
парцела 11523/2 КО Панчево3.894.780,25 RSD
Хладњача са припремом104.166.398,32 RSD
Хладњача са припремом5.494.042,50 RSD
Складиште са гаражом и радионицом4.793.627,51 RSD
Складиште са гаражом и радионицом4.193.423,02 RSD
Управна зграда19.126.578,19 RSD
Управна зграда13.577.588,85 RSD
Управна зграда13.078.167,38 RSD
Бунар256.673,25 RSD
Бушени бунар1.543.031,38 RSD
Ограда метална1.083.156,20 RSD
Паркиралиште2.208.744,59 RSD
Пролазни пут и саобраћајни плато12.440.540,45 RSD
Септичка јама713.860,83 RSD
Спољни дворишни канал1.570.382,81 RSD
Спољни водовод1.839.205,24 RSD
Таложник215.412,34 RSD
Унутрашњи водовод и канализација3.243.845,51 RSD
Високонапонски вод2.836.593,08 RSD
Пумпна станица1.180.056,03 RSD
Орман из 4 дела27.790,48 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи3.543,35 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи3.104,05 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи3.543,35 RSD
Сто помоћни761,43 RSD
Сто писаћи3.546,01 RSD
Сто писаћи5.886,09 RSD
Сто помоћни790,61 RSD
Канцеларијски сто21.758,00 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Писаћи сто3.543,35 RSD
Сто писаћи3.543,35 RSD
Писаћи сто5.563,97 RSD
Сто помоћни мали907,82 RSD
Орман гардеробни4.831,83 RSD
Орман гардеробни4.861,15 RSD
Орман гардеробни9.722,32 RSD
Сто писаћи7.086,67 RSD
Сто писаћи4.831,83 RSD
Писаћи сто3.543,35 RSD
Столица А 2128.177,07 RSD
Орман из 3 дела21.113,69 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи11.186,42 RSD
Сто писаћи3.543,35 RSD
Сто помоћни9.195,19 RSD
Телефонска централа426.258,06 RSD
Сто за централу7.848,16 RSD
Исправљач за централу3.338,38 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи4.831,83 RSD
Сто писаћи3.543,35 RSD
Орман из 2 дела11.303,60 RSD
Сто писаћи5.563,97 RSD
Сто писаћи3.104,05 RSD
Орман гардеробни4.861,15 RSD
Орман једнокрилни11.303,60 RSD
Орман гардеробни9.663,65 RSD
Писаћи сто ПЦ-211.590,33 RSD
Канцеларијски сто21.772,83 RSD
Ормарић2.284,18 RSD
Орман гардеробни9.722,32 RSD
Секретарска гарнитура28.051,42 RSD
Сто помоћни790,61 RSD
Сто помоћни761,43 RSD
Орман гардеробни24.159,08 RSD
Сандук за цвеће4.451,04 RSD
Спољна расвета561.871,89 RSD
Кисели купус главице140.698,67 RSD
Колска вага486.005,77 RSD
Портирница486.005,77 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014