Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 14:58


Основне информације

Назив: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ПО ЦЕЛИНАМА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА ОКТОБАР 2017
Место: Београд
Датум отварања: 20.10.2017
Број артикала за продају: 5
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 3. Ст.2351/2011
Име компаније: ТРУДБЕНИК ГРАДЊА
Процењена вредност: 2.584.865.439,17 RSD


Целина 1
YUNIRISK DOO - 185.000.000,00Процењена вредност: 1.192.611.526,92 RSD
КРАН МОСТНИ СТ. АРСЕНИЈЕ СПСИЋ53.194,26 RSD
КРАН МОСТНИ МИН 5 ТОНА СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА94.974,79 RSD
КРАН МОСТНИ МИН 5ТОНА СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА70.619,77 RSD
КРАН МОСТНИ МИН 5 ТОНА СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА491.914,43 RSD
КРАН МОСТНИ МИН 10 ТОНА111.322,38 RSD
ДИЗАЛИЦА МОНОРЕЈА 3,2 ТОНЕ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА69.742,91 RSD
ДИЗАЛИЦА МОНОРЕЈА 3.2 ТОНЕ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА69.742,91 RSD
ДИЗАЛИЦА МОНОРЕЈА 3.2 ТОНЕ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА69.742,91 RSD
ДИЗАЛИЦА МОНОРЕЈА 3.2 ТОНЕ СА ЕЛЕКТРОМОТОРИМА78.627,19 RSD
АПАРАТ ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ КАНОН ИР20168.326,86 RSD
ТРАНСФОРМАТОР103.518,67 RSD
СИЛОС ЗА ПИЉЕВИНУ35.492,11 RSD
ТРАФО СТАНИЦА СА ТРАНСФОРМАТОРОМ 211.582,56 RSD
ТЕЛЕФОН/ФАКС ПАНАСОНИК 9623.034,91 RSD
РАЧУНАР ЦЕЛЕРОН +СКЕН4.795,54 RSD
МОНИТОР 19" ВВ2.264,29 RSD
ШТАМПАЧ ХП ЛАСЕРЈЕТ 10181.381,74 RSD
ЕЛЕКТРИЧНИ ОРМАР ПРИКЉ.РАЗВОДНИК БРАВАРСКИ18.472,86 RSD
ЕЛЕКТРИЧНИ ОРМАР БРАВАРСКИ12.987,04 RSD
ЕЛЕКТРИЧНИ ОРМАН18.472,86 RSD
ЕЛЕКТРОМОТОР БРАВАРСКИ4.442,14 RSD
РАЧУНАРИ1.714,32 RSD
ШТАМПАЧИ914,30 RSD
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ АВАЈА ЦМ-5028.571,97 RSD
ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА КАПИЈА21.592,82 RSD
КАМЕРЕ КОМПЛЕТ319.041,75 RSD
КАСА ЧЕЛИЧНА 571,44 RSD
ЗЕМЉИШТЕ КРЊАЧА0,00 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ЗИДАРСКО ТЕСАРСКИ ПОГОН207.975.677,47 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-АРМИРАЧКИ ПОГОН302.488.030,82 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ПОГОН МЕХАНИЗАЦИЈЕ75.373.787,77 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА 129.100,87 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-МАГАЦИН ХТЗ И ГУМАРА6.663.372,70 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-БРАВАРСКИ МАГАЦИН226.305.483,11 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-МАГАЦИН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА6.969.537,28 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА 21.416.141,11 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ДВОНАМЕНСКО СКЛОНИШТЕ914.344,48 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ДЕО-УТЕЗАЧКА РАДИОНИЦА1.480.520,49 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-РЕСТОРАН41.166.895,07 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ КРЊАЧА8.033.045,26 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА 3 КРЊАЧА33.737.009,95 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-БИОДИСК13.301.484,72 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ПУМПНА СТАНИЦА ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО4.111.458,81 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-АНЕКС РЕСТОРАНА102.600.650,12 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-КОТЛАРНИЦА21.305.932,95 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-СКЛАДИШТЕ ОКСИГЕНА И ДИСУГАСА8.235.083,74 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-КОЛСКА ВАГА11.421.766,71 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ТРАФО СТАНИЦА17.213.284,20 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-ТРАФО СТАНИЦА 2807.152,04 RSD
ЗГРАДА ГРАЂЕВИНАРСТВА-СТАНИЦА ПРОПАН-БУТАН ГАСА94.621.873,43 RSD
Стан број 6, у згради грађевинарства број 134.732.834,08 RSD
Целина 2
Списак имовинеПроцењена вредност: 262.041.703,71 RSD
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО0,00 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-УПРАВНА ЗГРАДА СМЕДЕРЕВО7.824.631,59 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-ПОГОН ЕНТЕРИЈЕРА73.771.500,93 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-ПОГОН ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ73.756.891,98 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-ФАРБАРА26.491.323,59 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-МОНТАЖА СТОЛАРИЈЕ4.702.908,75 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ25.141.730,57 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-ТЕМЕЉ СТРУГАРЕ1.029.434,68 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-СКЛАДИШНИ ПРОСТОР10.854.211,88 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-СКЛАДИШТЕ 12.708.477,73 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-СКЛАДИШТЕ 24.290.120,04 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА-СУШАРА5.131.632,04 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-КЊИГОВОДСТВО И МАГАЦИН СМЕДЕРЕВО1.468.597,33 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-МЕХАНИЧКА РАДИОНИЦА СМЕДЕРЕВО1.894.249,91 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-КОТЛАРНИЦА СМЕДЕРЕВО1.857.019,66 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-КОТЛАРНИЦА 2 СМЕДЕРЕВО1.105.524,52 RSD
ТРАФО СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО399.391,84 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-ПОРТИРНИЦА СМЕДЕРЕВО492.963,14 RSD
ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-РЕСТОРАН СМЕДЕРЕВО8.266.881,65 RSD
СМЕДЕРЕВО ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ,ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА 110.854.211,88 RSD
Целина 3
Списак имовинеПроцењена вредност: 467.310.174,76 RSD
ЗЕМЉИШТЕ ЗВЕЗДАРА0,00 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 1 ЗВЕЗДАРА38.739.943,77 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 2 ЗВЕЗДАРА174.722.724,34 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 3 ЗВЕЗДАРА231.330.129,30 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 4 ЗВЕЗДАРА1.178.893,72 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 5 ЗВЕЗДАРА1.984.026,37 RSD
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ 6 ЗВЕЗДАРА1.665.557,34 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 1 ЗВЕЗДАРА388.019,99 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 2 ЗВЕЗДАРА1.509.982,55 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 3 ЗВЕЗДАРА597.157,82 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 4 ЗВЕЗДАРА580.003,04 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 5 ЗВЕЗДАРА398.010,07 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 6 ЗВЕЗДАРА3.992.491,16 RSD
ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА 7 ЗВЕЗДАРА10.223.235,30 RSD
Целина 5
GRAND STAR doo - 2.000.000,00Процењена вредност: 33.815.032,18 RSD
УПРАВНА ЗГРАДА-САВСКИ НАСИП ББ12.680.637,07 RSD
ТРАФОСТАНИЦА-САВСКИ НАСИП ББ2.113.439,51 RSD
МАГАЦИН-САВСКИ НАСИП2.113.439,51 RSD
ЛАБАРАТОРИЈА-САВСКИ НАСИП4.226.879,02 RSD
ГАРДЕРОБА И РАДИОНИЦА -САВСКИ НАСИП6.340.318,53 RSD
РАДИОНИЦА И МАГАЦИН-САВСКИ НАСИП6.340.318,53 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014