Последње освежавање базе података: 22.08.2017 - 22:21


Основне информације

Назив: Јавно надметање
Место: Нови Сад
Датум отварања: 18.08.2017
Број артикала за продају: 3
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 34/2010
Име компаније: СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ - У СТЕЧАЈУ
Процењена вредност: 46.477.669,62 RSD


1
Списак имовинеПроцењена вредност: 8.756.100,00 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/2399.168,00 RSD
породична стамбена зграда к.п.5422/3393.984,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/4399.168,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/5396.576,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.5422/60,00 RSD
на к.п.5422/7објекат пољопривреде - магацин468.504,00 RSD
к.п.5422/8 објекат пољопривреде-свињци (прашчарник,објекат без крова)357.696,00 RSD
к.п.5422/9 зграда пољопривреде(ветеринарска кућа)159.408,00 RSD
објекат пољопривреде (свињци)-к.п.5422/11188.784,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/10407.376,00 RSD
објекат пољопривреде-к.п.5422/12411.350,40 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/13457.056,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/14404.395,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/15419.299,20 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/16423.273,60 RSD
к.п.5422/18 објекат пољопривреде-свињци (урушено,постоје само зидови)198.072,00 RSD
објекат пољопривреде-свињци-к.п.5422/17576.288,00 RSD
к.п.5422/19 објекат пољопривреде (хидрофорска кућица)19.656,00 RSD
к.п.5422/20 објекат пољопривреде (урушен)3.024,00 RSD
к.п.5422/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја2.562.840,00 RSD
к.п.5422/2 остало земљиште-земљиште под зградом,објектом3.326,40 RSD
к.п.5422/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.283,20 RSD
к.п.5422/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.326,40 RSD
5422/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом3.304,80 RSD
к.п.5422/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом5.205,60 RSD
к.п.5422/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом11.923,20 RSD
к.п.5422/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом1.771,20 RSD
к.п.5422/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.856,00 RSD
к.п.5422/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом4.104,00 RSD
к.п.5422/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.942,40 RSD
к.п.5422/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.936,00 RSD
к.п.5422/14остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.791,20 RSD
к.п.5422/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.115,20 RSD
к.п.5422/16 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом9.201,60 RSD
к.п.5422/17 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.528,00 RSD
к.п.5422/18 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.829,60 RSD
к.п.5422/19 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом280,80 RSD
к.п.5422/20 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом151,20 RSD
2
Списак имовинеПроцењена вредност: 15.156.399,03 RSD
породична стамбена зграда-кп.4854/2293.760,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/3295.920,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/4298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/5298.080,00 RSD
породична стамбена зграда-к.п.4854/6306.720,00 RSD
к.п.4854/7 објекат пољопривреде (магацин-продаввница)388.800,00 RSD
к.п.4854/8 објекат пољопривреде(отворен хангар,пола цигла,пола стубови)1.477.440,00 RSD
објекат пољопривреде (вага)-к.п.4854/9432.000,00 RSD
к.п.4854/10 објекат пољопривреде (мешаона сточне хране)1.415.232,00 RSD
објекат пољопривреде(штала)-к.п.4854/11465.696,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/121.416.528,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/131.029.672,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/14913.248,00 RSD
објекат пољопривреде (штала)-к.п.4854/15892.944,00 RSD
к.п. 7646 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.7650 породична стамбена зграда,бр.згр.1 (објекат срушен)170.294,40 RSD
к.п.7650 помоћна зграда (бр.згр.2-објекат срушен)54.604,80 RSD
к.п.7651 породична стамбена зграда (објекат срушен)0,00 RSD
к.п.4854/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја4.833.267,84 RSD
к.п.4854/2 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.702,59 RSD
к.п.4854/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.722,46 RSD
к.п.4854/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/5 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.742,34 RSD
к.п.4854/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.821,82 RSD
к.п.4854/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом2.980,80 RSD
к.п.4854/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.990,56 RSD
к.п.4854/9 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом993,60 RSD
к.п.4854/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом16.275,17 RSD
к.п.4854/11 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом6.120,58 RSD
к.п.4854/12 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом21.720,10 RSD
к.п.4854/13 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.532,83 RSD
к.п.4854/14 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом12.002,69 RSD
к.п.4854/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом13.691,81 RSD
к.п.7646 грађевинско земљиште изван грађ.подручја9.923,47 RSD
к.п.7650 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја25.230,53 RSD
к.п.7651 грађевинско земљиште изван грађ.подручја20.918,30 RSD
3
Списак имовинеПроцењена вредност: 22.565.170,59 RSD
породична стамбена зграда (бр.згр.1)-к.п.4754177.552,00 RSD
помоћна зграда (бр.зг.2)-k.p.475415.984,00 RSD
k.p.4757/2 стамбено-пословна зграда (управна зграда)2.185.920,00 RSD
k.p.4757/3 зграда пољопривреде-управна зграда(монтажна кућа"марлес")799.200,00 RSD
к.п.4757/4 објекат пољопривреде (портирница)63.504,00 RSD
објекат пољопривреде-вага-к.п.4757/5537.840,00 RSD
к.п.4757/6 објекат пољопривреде (магацин делимично срушен)46.137,60 RSD
к.п.4757/7 објекат пољопривреде (магацин бензинске пумпе)23.328,00 RSD
к.п.4757/8 објекат пољопривреде (хангар лимени)295.488,00 RSD
к.п.4757/10 објекат пољопривреде (радионица,делимично срушена)573.868,80 RSD
к.п.4757/15 објекат пољопривреде (шупа-коњушница)785.376,00 RSD
к.п.4757/16 објекат пољопривреде (надстрешница на дрвеним стубовима)0,00 RSD
к.п.4757/17 објекат пољопривреде (бунар-хидрофор)224.640,00 RSD
к.п.4757/18 објекат пољопривреде (штала)4.600.800,00 RSD
к.п.4757/19 објекат пољопривреде (штала)4.577.472,00 RSD
к.п.4757/20 објекат пољопривреде (штала)3.937.248,00 RSD
к.п.4757/21 објекат пољопривреде (млекара)362.880,00 RSD
регал0,00 RSD
витрина велика0,00 RSD
к.п.4754 грађевинско земљиште изван грађ.подручја26.179,20 RSD
4757/1 грађевинско земљиште изван грађ.подручја1.825.024,61 RSD
к.п.4757/2 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом5.027,62 RSD
к.п.4757/3 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом1.470,53 RSD
к.п.4757/4 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом417,31 RSD
к.п.4757/5 остало земљиште-земљиште под зградом -објектом1.649,38 RSD
к.п.4757/6 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом5.305,82 RSD
к.п.4757/7 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом536,54 RSD
к.п.4757/8 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом6.796,22 RSD
к.п.4757/10 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом7.332,77 RSD
к.п.4757/15 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом8.028,29 RSD
к.п.4757/16 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом4.908,38 RSD
к.п.4757/17 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом1.291,68 RSD
к.п.4757/18 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом35.272,80 RSD
к.п.4757/19 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом35.093,95 RSD
к.п.4757/20 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом30.185,57 RSD
к.п.4757/21 остало земљиште-земљиште под зградом-објектом4.173,12 RSD
клуб сто0,00 RSD
округли сто0,00 RSD
писаћи сто0,00 RSD
конференцијиски сто0,00 RSD
тросед0,00 RSD
фрижидер0,00 RSD
орман0,00 RSD
метални орман0,00 RSD
плински шпорет0,00 RSD
фотеља0,00 RSD
столице0,00 RSD
чивилук0,00 RSD
рачунар0,00 RSD
монитор0,00 RSD
штампач0,00 RSD
ел.калкулатор0,00 RSD
телефонски апарат0,00 RSD
витрина мала0,00 RSD
радни део од кухиње (висећи)0,00 RSD
полица дрвена0,00 RSD
ел.писаћа машина0,00 RSD
усисивач (не исправан)0,00 RSD
фотокопир апарат0,00 RSD
аутобус (не исправан)62.000,00 RSD
путничко возило (не исправно)186.000,00 RSD
Комби (неисправан)148.800,00 RSD
приколица24.800,00 RSD
ковачки чекић142.600,00 RSD
апарат за варење0,00 RSD
вадилица за репу-6 реда (не комплетна)18.600,00 RSD
секач за репу-6 реда18.600,00 RSD
утоваривач за репу (не комплетан)18.600,00 RSD
унутрашње гуме0,00 RSD
даска плуга372,00 RSD
кардан744,00 RSD
сито за комбајн248,00 RSD
добош за комбајн186,00 RSD
фелне разне2.480,00 RSD
раоници434,00 RSD
сита за чекићар620,00 RSD
филтери разни0,00 RSD
каишеви разни0,00 RSD
лежајеви разни6.200,00 RSD
цеви високог притиска9.300,00 RSD
ТА пећ18.600,00 RSD
ланчаници разни1.488,00 RSD
чауре разне446,40 RSD
хидраулична дизалица3.720,00 RSD
силос248.000,00 RSD
ђубарник328.600,00 RSD
апарат за монтирање и демонтирање гума49.600,00 RSD
плуг-двобразни31.000,00 RSD
цистерна37.200,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014