Последње освежавање базе података: 17.01.2019 - 23:33


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Зелени врх
Место: Сврљиг
Датум објаве огласа: 10.08.2018
Датум продаје: 10.09.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 2.477.930,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ : Грађевински објекат - стамбено пословна зграда – недовршена, спратности приземље, површине у основи 439 м2, која се налази у ул. Васе Албанца 1, Сврљиг, на КП. 170, КО СВРЉИГ, уписан у лист непокретности број 421 КО Сврљиг, В ЛИСТ – 1. ДЕО, као зграда бр 1, посебан део уписан као власништво стечајног дужника ГДРП “Зелени Врх“ Сврљиг, облик својине: друштвена, обим удела: 1/1. Јавно надметање одржаће се дана 10.09.2018. год. у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:45 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Горан Цветковић
Контакт телефон: 065/ 82 63 100
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014