Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА
Место: Љубовија
Датум објаве огласа: 10.08.2018
Датум продаје: 14.09.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 14.09.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајноих управника – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Стојанка Филипић
Контакт телефон: 063/84-73-185
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014