Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:36


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЕУРО АТЛАНТИК
Место: Радинац
Датум објаве огласа: 09.07.2018
Датум продаје: 07.08.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 28.815.565,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Целина бр. 1. Грађевински објекти постојећи на к.п.бр. 74/1, уписани у ЛН бр. 732 КО Придворица, и то: ·1 Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађевинског материјала-Хала за производњу опекарских производа са администрацијом (зграда бр. 1) површине 3.633,00м2, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу; ·2 Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађевинског материјала-Радионица (зграда бр. 3) површине 439,00м2, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу; ·3 Трафостаница-грађевински део објекта (зграда бр. 4) површине 26м2, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу; ·4 Трафо станица-грађевински део (зграда бр. 5) површине 19 м2, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу; ·5 Помоћна зграда-портирница (зграда бр. 6) површине 24м2, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу; ·6 Партерно уређење комплекса-саобраћајне површине, ограда око комплекса и спољашна расвета. Јавно надметање одржаће се дана 07.08.2018. године у 11.00 часова на следећој адреси: ул. Стојана Љубића б.б. Лесковац (зграда Дома пензионера) канцеларија бр.13/II. Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10 часова и 50 минута, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Венцислав Ценић
Контакт телефон: 063/805 28 58
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014