Последње освежавање базе података: 12.11.2018 - 7:46


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДОО„АГРОЖИВ СИЛОС“
Место: Владимировац
Датум објаве огласа: 03.07.2018
Датум продаје: 15.08.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 273.600.322,85

Текст огласа

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : Имовинска целина - Пословни комплекс „Силос са сушарама и фабрика сточне хране“ у Владимировцу, Братства Јединства 101, (непокретна и покретна имовина) која је се налази на парцели 5139 КО Владимировац. Најважнију имовину пословног комплекса чине: -Силоси-бетонска основа, челична конструкција – 20 ком по 1000т -Мешаона сточне хране са производњом и складиштем готових производа -Бинови за сточну храну – 8 ком по 30т -Сушара за уљарице са тампон ћелијом од 300т и пријемним бункером -Сушара за житарице са тампон ћелијом од 400т, издувним каналима и вент.отворима -Екструдер и пeлетирање -Пријемни бункер кип рампе са командним кабинама -Колска вага са опремом -Трафо станица -Управна зграда и портирница -Котларница -Опрема-машинска, електро, лабораторијска, канцеларијска, ситан инвентар, алат,рез.делови -Инфраструктура(путеви и платои, инд.колосек, бунар са дуб.пумпом, развод гасовода, ограда са капијама...) Целокупна имовина је у функцији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 15.08.2018. године у 10 часова (15 минута по истеку времена за доставу понуда) на адреси: Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Р. Путника 13-15, судница 114/I, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника. Позивају се понуђачи и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Мирослав Глигорић
Контакт телефон: 013/353 832, 063/315 916 и 063/86 83 068
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014