Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 20:44


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АГРОСТИЛ
Место: Ердеч
Датум објаве огласа: 13.06.2018
Датум продаје: 13.07.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: 1. Зграда пољопривреде, површине 488 m² (спратности ПР), уписана у Лист непокретности привремени број 739 КО ПОЖАРЕВАЦ, као зграда број 1, постојећа на КП бр. 20555, приватна својина, са обимом удела 1/1, 2. Објекат других делатности-Магацинска хала, површине 1113 m² (спратности ПР), уписана у Лист непокретности привремени број 739 КО ПОЖАРЕВАЦ, као зграда број 2, , постојећа на КП бр. 20555, приватна својина, са обимом удела 1/1 3. Помоћна зграда, површине 35 m² (спратности ПР), уписана у Лист непокретности привремени број 739 КО ПОЖАРЕВАЦ, као зграда број 3, постојећа на КП бр. 20555, приватна својина, са обимом удела 1/1 и 4. КП бр. 20555 укупне површине 00.40.20 ха уписана у Лист непокретности привремени број 739 КО ПОЖАРЕВАЦ као њива 1. класе од чега је 1.636 м2 земљиште под зградом –објектом а 00.23.84 ха њива 1. класе, приватна својина, са обимом удела 1/1. Јавно отварање понуда одржаће се дана 13.07.2018. године у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција “Бона фидес” Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15а, 6. Спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Снежана Димитријевић
Контакт телефон: 062 236 144
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014