Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 20:44


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН
Место: Београд
Датум објаве огласа: 08.06.2018
Датум продаје: 09.07.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 567.024.310,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: стечајни дужник „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ а.д. у стечају, Ул. Адмирала Гепрата бр.8а, Београд, као правно лице Најзначајнија имовина: катастарске парцеле (земљиште) наведене у ЛН бр. 2275 К.О. Буковик, ЛН 217 К.О. Буковик, објекти евидентирани у ЛН бр. 2275 К.О. Буковик и ЛН бр. 217 К.О. Буковик. - све напред наведено према спецификацији у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.07.2018. године у 12 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије број 23, III спрат, „Симпо сала“, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Милош Маљевић
Контакт телефон: 063/8805-474
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014