Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 15:26


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДИМНИЧАР
Место: Зрењанин
Датум објаве огласа: 01.06.2018
Датум продаје: 18.07.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 4.564.248,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: - Непокретности којe се налазe у Зрењанину, Даничићева ул. бр. 9, изграђене на КП 4990/2, уписаних у Листу непокретности број 24042 КО Зрењанин 1, и то: - породична стамбена зграда, површине 128 м2, бр. зграде 1, објекат преузет из ЗКЊ, својина приватна, обим удела 1/1; - помоћна зграда, површине 27 м2, бр. зграде 2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, својина приватна, обим удела 1/1; и - помоћна зграда, површине 30 м2, бр. зграде 3, облик својине приватна, врста права држалац, обим удела 1/1, објекат изграђен без одобрења за градњу. Захтев за легализацију објекта поднет Одсеку за озакоњење објеката Града Зрењанина дана 12.03.2010.г. заведен под бр. IV-05-02-351-10946/2012. - Опрема која је половна и представља основна средства која су служила као канцеларијски намештај и средства за обављање делатности стечајног дужника. Јавно надметање ће се одржати дана 18.07.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај – одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат, Нови Сад. Регистрација учесника почиње у 09:00 часова а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Радован Савић
Контакт телефон: + 381 62 208 102
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014