Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МЛИН КАЊИЖА
Место: Кањижа
Датум објаве огласа: 17.05.2018
Датум продаје: 11.06.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 49.028.889,84

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је имовина сврстана у следеће имовинске целине: Зграде прехрамбене индустрије и производње пића, зграда бр.1 – стари млин, зграда бр.2 – нови млин, помоћне зграде, зграде бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.9, трафо станица, зграда бр.7 и остале зграде – портирница, зграда бр.8 саграђене на парцели бр.105/1 к.о.Кањижа, у природи Суботички пут бр.72, зграда занатства и личних услуга – столарска радионица, зграда бр.1, силоси, зграде бр.2 и бр.3 и помоћна зграда, зграда бр.4 саграђене на парцели бр.105/2 к.о.Кањижа, Суботички пут 72, зграда прехрамбена индустрије и производње пића, зграда бр.1 – пекара, саграђена на парцели бр.107 к.о.Кањижа, Суботички пут бр.70, породична стамбена зграда, зграда бр.1 и помоћна зграда, зграда бр.2 саграђене на парцели бр.115 к.о.Кањижа, Франкопанова бр.5, Кањижа, земљиште и основна средства у власништву Млин Кањижа д.о.о. – у стечају – све наведено у ЛН 5585 и ЛН 921 КО Кањижа те у спецификацији опреме у Процени, која ће бити и саставни део продајне документације. Напомена : објекти број 3,4,5 и 6 на парцели 105/1, те објекат број 4 на парцели 105/2, као и зграда 1 и 2 на парцели 115 к.о. Кањижа, у целости су порушени и у природи не постоје. Јавно надметање одржаће се дана 11.06.2018. у 12 часова на адреси. Привредна комора Суботице, 2. спрат, Сенћански пут 15, Суботица, у Малој сали. Регистрација учесника почиње у 10:00 часова а завршава се у 11:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице:
Контакт телефон: 063/526 - 038
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014