Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: КОМПАС-КРАГУЈЕВАЦ
Место: Скореновац
Датум објаве огласа: 11.05.2018
Датум продаје: 11.06.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 18.730.872,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: Стамбено-пословна зграда бр.2(Пр+Пк), укупне нето корисне површине 114,00м², изграђена на КП.4147(05а,40м²) КО. Крагијевац, у Крагујевцу, ул.Црвено барјаче бр.21, све уписано у ЛН бр.7970 КО. Крагујевац. Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.06.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истаку времена за предају понуда) у просторијама на адреси Цара Лазара 15, Панчево, у присуству комисије формиране Одлуком стечајног управника и уз присуство представника понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Милена Благојевић, стечајни управник
Контакт телефон: 064/462-1114
Контакт е-маил: blagojevicmilena7@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014