Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЖИВКОВИЋ
Место: Неготин
Датум објаве огласа: 10.05.2018
Датум продаје: 06.07.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно надметање одржаће се дана 06.07.2018. у 12:00 часова на следећој адреси: Тимочке буне 8, Зајечар у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника. Потребно је да учесници јавног надметања поседују и пруже на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на јавном надметању. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Саша Симић
Контакт телефон: 064/820-19-23
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014