Последње освежавање базе података: 22.10.2018 - 20:17


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 30.04.2018
Датум продаје: 11.06.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Предмет продаје је формиран као једна продајна целина коју чине: - имовина, права и потраживања стечајног дужника укупне процењене вредности: 7.939.169,18 ЕУР, која у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица носи учешће од 83,5690 % и - излучена имовина излучног повериоца: Република Србија, процењене вредности 1.560.966,01 ЕУР, која у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица носи учешће од 16,4310%; Укупна процењена вредност Предмета продаје је: 9.500.135,19 ЕУР. Јавно отварање понуда одржаће се дана: 11.06.2018.године у 14,15 часова, у канцеларији стечајног управника у Београду, Трг Републике 3/ III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Михајловић Зорица, стечајни управник и сарадник стечајног управника: Радован Миљковић
Контакт телефон: +381 64/ 8549-727 , +381 063/7810-480
Контакт е-маил: pravnodobro@gmail.com , radovan1004@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014