Последње освежавање базе података: 14.08.2018 - 12:50


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АД ТЕЛЕЧКА
Место: Телечка
Датум објаве огласа: 08.03.2018
Датум продаје: 09.04.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.04.2018.г. у 12.15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси АД ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ “ТЕЛЕЧКА” у стечају Телечка ул.Шипоши Ђерђа бр. 10 у присуству комисије за отварање и представника понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: ст.управник Душан Дмитровић
Контакт телефон: 065/25-25-263
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014