Последње освежавање базе података: 14.08.2018 - 12:50


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
Место: Краљево
Датум објаве огласа: 09.03.2018
Датум продаје: 12.04.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 8.652.503,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : Имовинска целина III: „Стан у Београду, у Улици Пајсијевој бр. 1“, коју чини:  Стан у Београду, у ул. Пајсијева бр. 1, површине 75,20 m2, уписан у Лист непокретности број 1650 КО Стари Град, В ЛИСТ – 2. ДЕО страна 1, као: начин коришћења: Стан лево, број посебног дела објекта: 5, собност: трособан стан, врста права: својина Концерн фабрика вагона Краљево АД, Краљево, у стечају (матични број: 07147139), облик својине: друштвен, обим удела: 1/1, налази се у приземљу Стамбене зграде за колективно становање, уписане у Лист непокретности број 1650 КО Стари Град, као Бр. Зг. 1, постојеће на КП бр. 2955 КО Стари Град, спратности ПО+ПР+7СП;  Покретна имовина-ствари-намештај у стану у Београду, у Улици Пајсијевој бр. 1, по спецификацији из Продајне документације; Јавно надметање одржаће се дана 12.04.2018. год. у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Ђорђе Јокић
Контакт телефон: 062/370-261
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014