Последње освежавање базе података: 14.08.2018 - 12:50


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗОРКА - СТАНДАРД
Место: Шабац
Датум објаве огласа: 26.02.2018
Датум продаје: 05.04.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 22.278.788,44

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник „ЗОРКА СТАНДАРД“ ДОО-у стечају, Шабац, Хајдук Вељкова бр.2, матични број 07389736, као правно лице. Најважнију имовину у правном лицу чине: земљиште са правом коришћења к.п.6918/1 површине 03.08.24 м2, нови паркинг изграђен на к.п.6918/17 површине 2517 м2, земљиште уз објекат површине 1740 м2 и објекти спортско рекреативног центра за које су поднети захтеви надлежној служби катастра за укњижбу права својине, на к.п.6918/19 и 6918/20. Јавно надметање ће се одржати дана 05.04.2018. године, у 12 часова, на адреси: ул. Хајдук Вељкова бр.2, спортска хала „ЗОРКА“-службени улаз. Регистрација учесника почиње сат времена пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11-11,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Милован Вуковић
Контакт телефон: 063/500265 или 064/2528988
Контакт е-маил: vmilovan@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014