Последње освежавање базе података: 17.08.2018 - 22:59


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: GS VASIĆ INŽENJERING
Место: Београд
Датум објаве огласа: 14.02.2018
Датум продаје: 16.03.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 2.039.080,75

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Непокрета имовина на територији општине Прибој, и то: објекти-укупна пошршина 167м2 и земљиште-укупна површина 350.184,00м2 на којима је стечајни дужник уписан као носилац права приватне својине са обимом удела 1/1, све уписано у ЛН бр. 17 КО Забрњица, као и објекат површине 60м2 изграђен на кат. парцели бр. 378 који није уписан у препис листа непокретности, залихе ситног инвентара и опреме, све по спецификацији из продајне документације. Јавно надметање одржаће се дана 16.03.2018. године, у 10.00 часова, у канцеларији стечајног управника у Београду, ул. Ресавска бр. 76, I спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно иста ће се вршити у периоду од 08.00 до 09.50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Милош Боровчанин
Контакт телефон: 011/ 277 30 23
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014