Последње освежавање базе података: 16.07.2018 - 16:32


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДТП "АНГРОКОЛОНИЈАЛ"
Место: Алексинац
Датум објаве огласа: 09.02.2018
Датум продаје: 13.03.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласа

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 13.03.2018. године у 13:15 часова (15 минута по истеку времена за достављање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Весна Ђошић
Контакт телефон: 064/3521-586
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014