Последње освежавање базе података: 17.07.2018 - 16:40


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 06.02.2018
Датум продаје: 19.03.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 1.128.072.652,84

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Фабрика уља "ДУНАВКА" доо Београд - у стечају, Земун, ул. Батајнички друм 4, матични број: 07241887, ПИБ 101365136 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда. Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана: 19.03.2018. године у 14.15 часова, у канцеларији стечајног управника у Београду, Трг Републике 3/III спрат, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се сви понуђачи као и чланови Одбора поверилаца стечајног дужника да присуствују јавном отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Зорица Михајловић тел 064/8549 727 и сарадник стечајног управника Радован Миљковић тел 063/7810 480
Контакт телефон:
Контакт е-маил: pravnodobro@gmail.com; radovan1004@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014