Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: AGRO SYSTEM д.о.о у стечају - стечајна маса
Место: Параћин
Датум објаве огласа: 28.12.2017
Датум продаје: 26.02.2018
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.02.2018. године у 12:00 часова (15 минута по истаку времена за предају понуда) у просторијама на адреси Београдска 6, Параћин, у присуству комисије формиране Одлуком стечајног управника и уз присуство представника понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Славица Радисавчевић, стечајни управник
Контакт телефон: 063-635578, 034-370488, 066-6355788
Контакт е-маил: slavica.radisavcevic@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014