Последње освежавање базе података: 18.07.2018 - 1:23


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИНТЕРКОМЕРЦ У СТЕЧАЈУ
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 28.12.2017
Датум продаје: 09.02.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.079.147,90

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје:1/2 идеалног дела непокретности- Двособан стан-дуплекс површине 98м2, број посебног дела 24 у поткровљу, друга етажа, који се налази у улици Железничка 19 у Новом Саду, у стамбено пословној згради, објекат има одобрење за употребу, саграђен на парцели 503/1, својина приватна, уписан у лист непокретностиброј 2522 Ко Нови Сад 2. Стан је усељен. Јавно надметање одржаће се дана 09.02.2018. године у 16,00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ССИСТ (Пословни центар Аријум) Народног Фронта 73, Нови Сад. Регистрација учесника почиње 30 минута пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 15,30 до 15,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Јасмина Машуловић
Контакт телефон: 063/649-365
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014