Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:49


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МИЛОВИЋ
Место: Пожега
Датум објаве огласа: 29.11.2017
Датум продаје: 30.12.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 5.452.111,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чини следећа целина: 1. Непокретна имовина и то: Зграда пољопривреде број 1, површине 1473,96 м², Зграда пољопривреде број 2, површине 1643,5 м², Зграда пољопривреде број 3, површине 248,09 м², Помоћне зграде број 4, 5, 6 и 7 укупне површине 603,88 м2, Земљиште на кат. парцелама број 673/2 и 677/1, укупне површине 17590 м2, уписана у Листу непокретности бр. 103 КО Добродо и Покретна имовина коју чини камионска вага SVV и линија за прављење сточне хране. Јавно надметање одржаће се дана 30.12.2017. године у 12:00 часова, у пословним просторијама стечајног дужника у Луновом Селу. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси. Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују јавном надметању.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Петрашин Василић
Контакт телефон: 064/4677771
Контакт е-маил: pvasilic@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014