Последње освежавање базе података: 24.09.2018 - 10:50


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПРАХОВО - МЕГ
Место: Прахово
Датум објаве огласа: 24.11.2017
Датум продаје: 17.01.2018
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 21.898.704,80

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : Објекти на к.п.бр 2136 КО Прахово, потес Лубеницешће, која је уписана у лист непокретности бр. 449 КО Прахово : Трафо станица 110/10 KW, број зграде 1, површине 281 м2, својина стечајног дужника, обим удела 1/1, спратност ПР Трафо станица 110/10 KW, број зграде 2, површине 203 м2, својина стечајног дужника, обим удела 1/1, спратност ПР Опрема:прикључак и постројења с комплетном електро опремом ТС 110/10 KW „Прахово“ која се налази у трафостаницама које су предмет продаје. Јавно надметање одржаће се дана 17.01.2018. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, 11000 Београд, Теразије 23, 3. спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Саша Симић
Контакт телефон: 064/820-19-23
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014