Последње освежавање базе података: 23.04.2018 - 10:57


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: BRAVO S&S
Место: Лозница
Датум објаве огласа: 13.11.2017
Датум продаје: 21.12.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Отварање понуда одржаће се дана 21.12.2017. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: 15300 Лозница, ул. Кнеза Милоша 15, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Душица Ковачевић стечајни управник
Контакт телефон: 063/295-191
Контакт е-маил: euro.zvezda@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014