Последње освежавање базе података: 19.11.2017 - 23:54


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: РУДНИК
Место: Горњи Милановац
Датум објаве огласа: 14.11.2017
Датум продаје: 15.12.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 77.493.954,39

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје : А). НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА Зграда текстилне индустрије (објекат бр.1) површине у основи 3.938 м2, спратност ПР+СП, укупне површине од 5.148,99 м2, у својини стечајног дужника, обим удела 1/1, облик својине приватна који се налази на к.п.бр. 989/1, 1027/1, 1029/1 и 1030/1 уписан у листове непокретности бр. 3288, 655 и 1605 КО Кнежевац Портирница, површине у основи 12,25м2 ванкњижни објекат постојећи на катастарској парцели број 1027/1 КО Кнежевац уписана у лист непокретности број 3288 КО Кнежевац Б). ПОКРЕТНА ИМОВИНА - Опрема и канцеларијски намештај према спецификацији из продајне документације; Јавно надметање одржаће се дана 15.12.2017. године у 11:00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ, Теразије 23, 11000 Београд (III спрат). Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10 часова и 50 минута, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Милутин Обрадовић
Контакт телефон: 032/357-336 или 065/602-93-22
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014