Последње освежавање базе података: 19.11.2017 - 23:54


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ВЕНАЦ
Место: Црвенка
Датум објаве огласа: 13.11.2017
Датум продаје: 16.12.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.12. године у 12,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: 25000 СОМБО Арсенија Чарнојевића бр.2 у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Вељовић Милорад
Контакт телефон: 065/477-1292
Контакт е-маил: veljovic@sowireles.org ili milorad.lexfenix@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014