Последње освежавање базе података: 19.10.2018 - 2:20


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БАЛКАН ЕКСПРЕС
Место: Марковац
Датум објаве огласа: 13.11.2017
Датум продаје: 20.12.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 5.885.000,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Зграда пословних услуга ( зграда мензе ), постојећа на кп.бр. 996/2, уписана у Лист непокретности број 7704 КО Велика Плана 1, број зграде 1, са правом приватне својине „Балкан експрес“ доо Марковац, обим удела 1/1, објекат преузет из земљишне књиге, уписане површине у габариту испод објекта 265м2, спратности Пр, а према фактичком стању на терену у габариту испод објекта 356м2, укупне површине 796м2, спратности По+Пр+1, а која се делом налази и на кп бр 996/1 КО Велика Плана 1. Јавно надметање одржаће се дана 20.12.2017. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за РЕГИСТРАЦИЈУ УЧЕСНИКА) на адреси: Канцеларија стечајног управника, Првог српског устанка 190, Смедеревска Паланка. Регистрација учесника почиње 20.12.2017. године у 9:00 часова, а завршава се 20.12.2017. године у 10:45 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Жељко Мијушковић
Контакт телефон: 069.829.4488, 065.86.86.278
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014