Последње освежавање базе података: 19.11.2017 - 23:54


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТИПОГРАФИЈА
Место: Оџаци
Датум објаве огласа: 10.11.2017
Датум продаје: 15.12.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ 1. Пословно производни простор/зграда са халама за производњу и надстрешница/ -некретнине уписане у лист непокретности бр.2947 К.О.Оџаци на парцели 139/3/под.бр.1,2,3,4./повр.19.ари и 99м2-градско грађевинско земљиште/корисне површине 1.756,00м2/Спратност П+0,П+1-год градње 1995.-Власништво стешајног дужника 1/1. 2. Машина за Штампање-72326-Тип-модел-Офсет-Роланд-ком један Јавно отварање понуда одржаће се дана 15.12.2017 године у 12,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: 25000 СОМБОР- у улици Арсенија Чарнојевићабр.2 у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Вељовић Милорад
Контакт телефон: 065/477-1292
Контакт е-маил: milorad.lexfenix@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014