Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 15:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: LEGUS ENERGY
Место: Перлез
Датум објаве огласа: 11.10.2017
Датум продаје: 15.11.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 38.000.000,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника,чију најбитнију имовину чине: - Грађевински објекти и земљиште на катастарским парцелама број 3029, број 3030, број 3031, број 3032 и број 3037 , лист непокретности бр. 3890 К.О. Перлез: зграда трговине -део објекта бр. 2 (125,82 м2), зграда за производљу и прераду неметала бр. 5 (1397 м2), зграда за производњу и прераду неметала бр. 6 (112 м2), зграда за производњу и прераду неметала бр. 7 (923 м2), трафо станица зграда бр. 10 (11 м2), трафо станица зграда бр. 11 ( 22 м2), портирница (24 м2)- објекат није уписан у катастарском операту , пословни објекат са терасом (490 м2)- објекат није уписан у катастарском операту, надстрешница (263 м2)- објекат није уписан у катастарском операту , хала у изградњи П+1(1024м2x2)-објекат није уписан у катастарском операту, Анекс 1 уз објекат бр. 5 (28 м2)– објекат није уписан у катастарском операту, Анекс 2 уз објекат бр. 5 (79 м2) – објекат није уписан у катастарском операту, темељ метални силос 1(14 м2)-објекат није уписан у катастарском операту, темељ метални силос 2 (10 м2)- објекат није уписан у катастарском операту. -Постројења и опрема- компресор Balma Modulo 3008, компресор Kaeser BS 061, пакерица Gandus Saldatrici, Пелет машина Nova Plus, пелет машина Nova N-4500 са четири разводна ормана Simens , сушара за пелет, трафо станица 2x630 kWh-опрема, утоваривач Fiatgeotech fp7b, утоваривач Benati, млин чекићар Bacaria, предсилос метални 50 t са елеватором, силос метални 50 t са елеватором ... -Залихе, резервни делови и ситан инвентар-електромотори, зупчаници, мотори редуктори, шрафови, клинасти каишеви, семеринзи, лежајеви... Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 15.11.2017.године у 12:00 часова. Адреса одржавања јавног надметања ул. Никола Тесле бр. 11, Зрењанин. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Василије Јовановић
Контакт телефон: 064/140-12-50
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014