Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 15:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: СЛОГА АД
Место: Кањижа
Датум објаве огласа: 13.10.2017
Датум продаје: 14.11.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.381.350,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје: ЦЕЛИНА 1 Покретна имовина која се налази на адреси у Кањижи, Пут народних хероја бр.21 и то: -Опрема за електро-машинску, браварску, вулканизерску и столарску радионицу; - Алат и ситан инвентар; - Канцеларијска опрема и намештај; - Путничка, теретна и пољопривредна возила, све према спецификацији у продајној документацији. Јавно надметање одржаће се дана 14.11.2017 године у 11 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Одељење за стечај, Нови Сад, Михајла Пупина бр.10, Vспрат. Регистрација учесника почиње у 9.00 часова а завршава се, 10.50 часова на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Павле Грос
Контакт телефон: +381/63/528-361
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014