Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 15:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МЕДИТЕРАН 92
Место: Гуча
Датум објаве огласа: 09.10.2017
Датум продаје: 17.11.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине): Целина 1:Шрафовска роба разних димензија и обраде на локацији у Вапи Чачак у свему према спецификацији која је саставни део продајне документације.Количине из спецификације купац треба да провери пре надметања. Целина 2:Залихе метализираног папира и ултрапласт и то метализиран папир ширине 160 мм у количини процењеној на 5.250 кгр и ултрапласт у количини од 256 табли.Све количине купац треба да провери пре надметања. Јавно надметање одржаће се дана 17.11.2017 године у 12.00 часова на адреси : Канцеларија стечајног управника Агенција „МК Нешковић“Кирила Савића 22,Ивањица Регистрација учесника почиње у 10.00 ,а завршава се 11.50, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Нешковић Милић
Контакт телефон: 063/285-617
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014