Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 15:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: BANJICA EN
Место: Београд
Датум објаве огласа: 06.10.2017
Датум продаје: 10.11.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 22.777.500,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје је правно лице Предузеће за менаџмент консалтинг и инжењеринг Бањица ЕН доо у стечају Београд чија је процењена вредност 22.777.500,00 динара. Опис предмета продаје и његова вредност детаљно су приказани у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се у петак, 10. новембра 2017. године почев од 12,15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Корнатска 28, Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника. Јавном отварању понуда могу да присуствују законски заступници или овлашћени представници понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: сарадници стечајног управника, Ненад Пилиповић и Душан Мрдовић
Контакт телефон: + 381 63 275 885 и + 381 64 177 60 89
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014