Последње освежавање базе података: 23.11.2017 - 10:29


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МЕГА
Место: Ужице
Датум објаве огласа: 25.09.2017
Датум продаје: 10.11.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 1.357.369,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје представља стечајни дужник као правно лице , у складу са проценом вештака од 26.12.2016.године, а имовину стечајног дужника чине: 1. Жиг - нематеријална имовина - регистрован код завода за интелектуалну својину, регистарски број 62015. Жиг је уписан у регистру жигова 03.12.2010. године налази се у важности до 14.07.2020. год. У питању је индивидуални жиг који се односи на класе роба и услуга под 6, 16, 20, 24 и 27 с тим да носилац жига није стекао искључиво право на реч "МЕГА". Процењена вредност заштитног знака жига износи 1.053.035,00динара, 2. Опрема - ауто PEUGEOT PARTNER 1.4, производен 2001.године - према спецификацији у продајној документацији. Процењена вредност износи 98.530,00 динара, 3. Залихе - роба - зидни тапети - према спецификацији у продајној документацији. Процењена вредност залиха износи 205.804,00динара. Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.11.2017. год. у 12:00 часова на адреси: „ 24. септембар “ д.о.о – у стечају, Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, 1.спрат, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Милорад Симовић
Контакт телефон: 063/542-225
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014