Последње освежавање базе података: 14.12.2017 - 18:37


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО ТЕРМОПЛАСТИКА
Место: Краљево
Датум објаве огласа: 16.06.2017
Датум продаје: 31.07.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 3.837.369,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје представља покретна имовина груписана у следећу имовинску целину:  Опрема, машине, уређаји и пословни инвентар према спецификацији у прилогу продајне документације (од којих најважнију имовину чини: ексцентар преса ЕПА - 25, преса за терморегулацију, уређај за убризгавање полимера - Беламатик, екструдерска линија ТР 60, уређај за електричну струју са уређајем за траку, итд.);  залихе материјала, резервних делова, ситног инвентара, полупроизвода и алата према спецификацији у прилогу продајне документације (редуцири, бургије, развртачи, глодала, урезници, цилиндри, грејачи, итд.). Јавно надметање одржаће се дана 31.07.2017. године. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до у 10:45 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: повереник Марина Глигоријевић
Контакт телефон: 062-1381-977
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014