Последње освежавање базе података: 23.05.2018 - 5:53


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЈАБУКА
Место: Јабука
Датум објаве огласа: 16.06.2017
Датум продаје: 19.09.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно отварање понуда одржаће се дана 19.09.2017. године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Зоран Миловановић
Контакт телефон: 064/8161074
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014