Последње освежавање базе података: 06.06.2018 - 3:40


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Место: Панчево
Датум објаве огласа: 14.06.2017
Датум продаје: 31.08.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 3.674.376,00

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продаја непокретне имовине стечајног дужника. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2 , који се састоји из 4 просторије и степеништа, у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника. Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.08.2017.године у 11:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Слободан Лазић
Контакт телефон: 063 8613 707
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014