Последње освежавање базе података: 23.11.2017 - 10:29


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИНТЕРКОМЕРЦ У СТЕЧАЈУ
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 12.06.2017
Датум продаје: 20.07.2017
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 2.697.869,75

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Предмет продаје:1/2 идеалног дела непокретности- Двособан стан-дуплекс површине 98м2, број посебног дела 24 у поткровљу, друга етажа, који се налази у улици Железничка 19 у Новом Саду, у стамбено пословној згради, објекат има одобрење за употребу, саграђен на парцели 503/1, својина приватна, уписан у лист непокретностиброј 2522 Ко Нови Сад 2. Стан је усељен. Јавно надметање одржаће се дана 20.07.2017. године у 15,00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ССИСТ (Пословни центар Аријум) Народног Фронта 73, Нови Сад. Регистрација учесника почиње 30 минута пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 14,30 до 14,50 часова, на истој адреси.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Јасмина Машуловић
Контакт телефон: 063/649-365
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014