Последње освежавање базе података: 21.09.2017 - 20:09


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ
Место: Доња Трнава
Датум објаве огласа: 28.04.2017
Датум продаје: 22.06.2017
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 68.010.470,25

Текст огласаИнформације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Продајa стечајног дужника као правног лица . Најважнију имовину стечајног дужника која се излаже продаји чине : < 1 > nepokretnosti : građevinski objekti (1.506 + 199 + 130) m2 i zemljište ukupne površine 8.706 m2 ; < 2 > oprema, inventar i zalihe po specifikaciji iz prodajne dokumentacije; < 3 > potraživanja; < 4 > udeo od 49 % u drugom pravnom licu; < 5 > intelektualna svojina i < 6 > sporovi sa aktivnom legitimacijom. Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.06.2017. године у 13 часова у Крагујевцу, на адреси : ул. Књегиње Љубице б.б., Тржни центар „CITY PASSAGE“, локал 23, у присуству Комисије за спровођење поступка продаје, образоване одлуком стечајног управника, и уз присуство свих понуђача.

Контакт подаци

Овлашћено лице: стечајни управник Доброслав С. Стојановић
Контакт телефон: 063/29 44 47
Контакт е-маил: dobraslup@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014